Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Měření hluku II"

Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se měřením hluku a hlukovou problematikou, včetně zpracování protokolu nebo vyhodnocení. Náplní kurzu jsou základní měřicí postupy, jejich procvičení, vypracování protokolu v souladu s požadavky autorizace a akreditace, hygienické limity hluku. Účast hodnocena 1 bodem.

Název akce: Měření hluku II - Venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb
Druh akce: Kurz
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí
Org. zajištění: STP - Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 20.3.2007
Místo konání: Zdravotní ústav v Praze, oddělení měření a fyzikálních faktorů prostředí, Rajmonova 1199, Praha 8
Vložné: Pro členy STP - 1071,- Kč; ostatní 1309,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Praze - pracoviště měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí

Jedná se o pokračování řady kurzů praktického měření hluku v souladu s ČSN, nařízením vlády č. 148/2006 Sb. a Metodickými návody Ministerstva zdravotnictví ČR (pokud budou novelizovány, budou přítomní seznámeni se změnami).

Kurz je určen:

Pracovníkům zabývajícím se měřením hluku a hlukovou problematikou, včetně zpracování protokolu nebo vyhodnocení. Náplní kurzu jsou základní měřicí postupy, jejich procvičení, vypracování protokolu v souladu s požadavky autorizace a akreditace, hygienické limity hluku.

Přednášející:

Ing. Oldřich Kramář, CSc., Ing. Olga Mikulová a kolektiv Zdravotního ústavu

Časový Program kurzu:

08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.45 Zahájení, teoretická odborná přednáška "Měření hluku, měřicí přístroje, hygienické limity hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb", protokol z měření - diskuse, otázky
09.45 - 11.00 Praktická měření - 1. část (výhodou je přinesení vlastního měřicího přístroje)
11.00 - 12.00 Přestávka - občerstvení
12.00 - 14.00 Praktická měření - 2. část
14.00 - 15.00 Vyhodnocení, diskuse
15.00 Předpokládané ukončení kurzu

Informace pro účastníky kurzu:

1. Datum a místo konání

20. 3. 2007 - Zdravotní ústav v Praze, oddělení měření a fyzikálních faktorů prostředí, Rajmonova 1199, Praha 8. Dopravní spojení: metro trasa "C" - stanice Ládví, za obchodním centrem Ládví - objekt A (bývalé jesle).

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1071 Kč
- pro ostatní 1309 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Odborný Garant kurzu

Ing. Olga Mikulová

Mediální partneři STP


 
 
Reklama