Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na Kurz vytápění, větrání a příprava teplé vody v energeticky šetrných domech

pořádaný ve dvou třídenních částech 9. až 11. června a 2. až 4. září 2014

Cílem kurzu je poskytnout informační nadstavbu pro projektanty, kteří se ve své praxi stále častěji setkávají s požadavkem na energetické úspory, ať už při realizaci novostaveb podle současné legislativy, tak při rekonstrukcích budov. Vzhledem k nastaveným cílům v EU pro rok 2020, kdy všechny novostavby mají splňovat podmínky budov s téměř nulovou spotřebou energie, je téma vysoce aktuální a je nezbytné projektanty na tuto skutečnost znalostně připravit. V oblasti výstavby energeticky úsporných budov, zejména pasivních domů, existuje na jedné straně celá řada mýtů právě v oblasti TZB, na straně druhé celá řada systémů nefunkčních či přímo životu nebezpečných.

Kurz je určen:

zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům technických soustav v budovách. Tématicky je kurz zaměřen na možnosti navrhování, provozu a regulace TZB v budovách s nízkou spotřebou energie, a to jak rodinných, tak i bytových domů.

Témata přednášek:

Legislativa energetické náročnosti budov. Hodnocení budov. Certifikační systémy budov. Souvislosti TZB v “zelených” budovách. Vnitřní prostředí v úsporných domech. Větrání. Otopné soustavy. Otopné plochy. Sálavé vytápění. Plynové kotle. Zdroje tepla na biomasu. Hydraulický návrh otopných soustav, oběhová čerpadla. Regulace, hydraulická stabilita. Inteligentní MaR pro úsporné domy. Příprava teplé vody. Navrhování systémů přípravy teplé vody. Spalovací vzduch, odtah spalin, komíny. Solární tepelné soustavy. Tepelná čerpadla. Hodnocení ročního provozu tepelných čerpadel a solárních soustav. Výměníkové stanice CZT vs. plynové kotelny v bytových domech. Provozování technických soustav v pasivních domech.

Stručné anotace přednášek ve formátu PDF

Přednášející:

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jiří Doubrava, Dr. Ing. Petr Fischer, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.,Ing. Petr Šerks, Ing. Jan Široký, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Martin Vonka, Ph.D., Ing. Viktor Zbořil, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Odborní garanti kurzu: Ing. Roman Vavřička, Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Časový rozvrh kurzu

1. část kurzu:

pondělí 9. 6. 2014
8.00 Registrace účastníků
8.30 Zahájení, přednášky
12.00 Oběd
13.00 - 16.00 Přednášky

úterý 10. 6. 2014
8.00 Přednášky
12.00 Oběd, 13.00 - 16.00 Přednášky

středa 11. 6. 2014
8.00 Přednášky
12.00 Oběd

2. část kurzu:

úterý 2. 9. 2014
8.00 Přednášky
12.00 Oběd
13.00 - 16.00 Přednášky

středa 3. 9. 2014
8.00 Přednášky
12.00 Oběd
13.00 - 16.00 Přednášky

čtvrtek 4. 9. 2014
8.00 Přednášky
11.30 Předání osvědčení o absolvování kurzu, ukončení kurzu
12.00 Oběd

Program kurzu ve formátu PDF

Informace pro účastníky

1. Místo a datum konání

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6
9. až 11. června a 2. až 4. září 2014. Délka kurzu je dvakrát tři dny tj. celkem šest dnů.

2. Účastnický poplatek

Pro členy Společnosti pro techniku prostředí 9.900,- Kč, pro ostatní 10.900,- Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, publikace:
1) Bašta, J., Kabele K.: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP, 2008.
2) Matuška, T.: Solární tepelné soustavy - sešit projektanta 1. STP, 2009.
3) Bašta, J.: Velkoplošné sálavé vytápění. Vydavatelství GRADA, 2010.
4) Bašta, J.: Otopné plochy. Vydavatelství ČVUT, 2001.
5) Bašta, J., Vavřička, R.: Otopné plochy - cvičení. Vydavatelství ČVUT, 2005.
6) Bašta, J.: Regulace v technice prostředí staveb. Vydavatelství ČVUT, 2014.
7) Zmrhal, V.: Větrání rodinných a bytových domů, GRADA Publishing, 2014.

Přednášky budou zpracovány do PDF souborů a předány účastníkům na CD.

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 2. 6. 2014 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

5. Doporučené ubytování

  • ČVUT - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice (stanice metra “A” Dejvická), tel. 233 051 111, 233 051 237, http://www.masarykovakolej.cz
  • Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 (stanice metra “A” Dejvická + tramvaj) - tel. 257 212 397, info@suz.cvut.cz.

V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama