Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Ekonomika solárních soustav v souvislostech"

Název akce: Ekonomika solárních soustav v souvislostech
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 30. března 2009
Místo konání: Budova Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
Vložné: členové STP 950 Kč, ostatní 1200 Kč vč. DPH
Hodnocení ČKAIT: -

Čtvrtý seminář z cyklu Solární tepelné soustavy, který pořádá odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí se tentokrát zaměřuje na analýzu reálných úspor solárních soustav, jejich ekonomické parametry v souvislosti s rostoucími cenami energií, legislativní rámec podpory a možnosti financování instalací.

Seminář je určen pro projektanty, provozovatele a investory.

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 12.00 Zákon o podpoře využití tepla z obnovitelných zdrojů energie - Petr Kramoliš, projekce OZE
Evropská technologická platforma solární tepelné techniky (ESTTP) - Alfréd Gottas, Thermosolar
Energetické úspory solárních soustav, energetické hodnocení, stanovení reálných ročních zisků solární soustavy - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Ekonomika solárních soustav, analýza kombinace solární soustavy se zdrojem tepla na biomasu - Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn
Financování solárních tepelných soustav - Ing. Libor Novák, Energy Benefit Centre
Ekonomika solární přípravy teplé vody - předpoklady a skutečnost - Jiří Kalina, Regulus
12.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

30. 3. 2009 - Budova Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4
Dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17, 21 - stanice Dvorce (směrem z centra za plaveckým bazénem v Podolí)

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 799 Kč 950 Kč
Pro ostatní 1009 Kč 1200 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama