Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody, zásobování tepla a zdravotní techniky. Témata jsou volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru. Během přednášek bude možné na daná témata diskutovat a vytvářet tak prostor pro případné dotazy nebo naopak sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře.

QUANTUM a. s. je jedním z největších dovozců plynových zásobníkových ohřívačů vody v České republice. V rámci činnosti se specializuje na prodej plynových zásobníkových ohřívačů vody Quantum, distribuci plynu a realizaci staveb v oboru plyn, topení, voda a kanalizace. Dále nabízí solární panely pro výrobu tepla a k ohřevu vody, expanzivní nádoby, kondenzační kotle, tepelná čerpadla a další doplňkový sortiment.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
Příprava teplé vody v bytových a nebytových budovách – metody návrhu
Výpočet potřeby tepla pro přípravu TV, sestavení profilu odběru TV, stanovení tepelných ztrát při přípravě TV, návrh velikosti zásobníku TV a zdroje tepla pro přípravu TV, příklady z praxe.
Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie – praktické zkušenosti
Praktický pohled projektanta ve vazbě na možné kontroly, výpočet účinnosti zdroje tepla a normovaného stupně využití v závislosti na typu zdroje tepla, výpočet množství spalovacího vzduchu, možnosti zajištění přívodu spalovacího vzduchu.
Potřeba tepla na vytápění vs. potřeba tepla na přípravu teplé vody
Trendy potřeby tepla na vytápění a TV u moderních budov, možnosti rekuperace tepla – větrání, kanalizace, příprava teplé vody, zásady instalace inženýrských sítí v budově – kompenzace délkové roztažnosti, hluková hlediska, návrh tepelné izolace.
13.00Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy Quantum a. s.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

28. února 2017Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6
1. března 2017Brno – Hotel Continental, Kounicova 6
2. března 2017Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

POŘADATEL:
QUANTUM, a. s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov
tel.: 517 343 363-5, fax 517 343 366
e-mail: quantumas@quantumas.cz, http://www quantumas.cz

PODMÍNKY ÚČASTI:
Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují, přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221 082 353, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama