Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Tepelná čerpadla – všichni je chtějí, málokdo jim opravdu rozumí II

10. 4. 2024
Hotel AVANTI Brno, od 9 hod

Program semináře

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení semináře
PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1
Proč trpí uživatelé tepelných čerpadel – Ing. Petr Outrata, LG Electronics
Tepelná čerpadla a příprava teplé vody – Ing. Václav Dědič, Brilon
Tepelné čerpadlo – možnosti chytré spolupráce s fotovoltaikou a dalšími zdroji tepla – Jiří Kalina, Regulus
Jaké výhody s sebou přináší jeden dodavatel všech systémů? – Ing. Pavel Chmelař, Wolf Česká republika
Správné zapojení TČ pro ohřev TV, vytápění a chlazení – Stanislav Mach, Tepelná čerpadla MACH
10.00 PANELOVÁ DISKUSE 1 – Tepelná čerpadla pro rodinné domy
Vzduch/voda vs. země/voda | Integrace TČ s jinými zdroji | Propojení FV elektrárny s TČ | Typy zemních primárních okruhů
Diskutující: Ing. Richard Beber, Ing. Radek Červín, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Ondřej Kaňka, Ing. Luboš Michálek, Miroslav Němčík
10.55 Přestávka
11.10 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2
Tepelná čerpadla v systémech zpětného získávání tepla – Ing. Jiří Svoboda, Master Therm tepelná čerpadla
Vnitřní tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA s aktivní rekuperací a řízeným větráním aneb dejme zákazníkům možnost volby TČ bez venkovní jednotky – Ing. Martin Hendrich, NIBE
Vliv teploty topné vody na spotřebu tepelného čerpadla – modelový příklad – Miroslav Němčík, CIAT
Zkušenosti z provozu a možnosti tepelných čerpadel Bosch vyšších výkonů – Ing. Pavel Kvasnička, PhD., Bosch Termotechnika
Portál GEOTERMÁLNÍ ENERGIE – vše co potřebujete vědět na jednom místě – Ing. Ondřej Kaňka, GEROTOP
12.00 PANELOVÁ DISKUSE 2 – Tepelná čerpadla pro komerční a zemědělské stavby, veřejné a obytné budovy
Vhodný způsob návrhu a výběru TČ pro větší aplikace | Typy TČ a požadavky na příkon | Souběžná výroba tepla a chladu | Legislativní požadavky | Zajímavé realizace
Diskutující: Ing. Richard Beber, Ing. Jiří Freund, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., Ing. Petr Outrata, Mgr. Martin Ander, Ph.D.
12.50 Přestávka
13.15 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 3
Chyby instalací tepelných čerpadel, projekčně i realizačně – Ing. David Šafránek, STIEBEL ELTRON
Kaskády kompaktních tepelných čerpadel pro vytápění větších objektů – Petr Siváň, CS-MTRADE / Mitsubishi Electric
Q-ton – vysokoteplotní tepelné čerpadlo s chladivem CO2 pro přípravu TV – Ing. Petra Rukavičková, Complete CZ
Využití VRV systémů v rezidenčním komplexu v Brně – Ing. Martin Novák, DAIKIN
Výhody a nevýhody chladiva R290 (propan) v tepelných čerpadlech – Ing. Vojtěch Pulec, OK-Puls
Inovativní LG R32 Scroll Chiller – Ing. Karel Dufek, LG Electronics
14.15 PANELOVÁ DISKUSE 3 – Nejčastější chyby v projektech a realizacích tepelných čerpadel
Proč mají totožná TČ rozdílné spotřeby energie při provozu? | Příklady špatných zapojení | Proč se nevyplatí šetřit při pořízení TČ | Chyby v instalacích – pohled servisu
Diskutující: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D., Ing. Petr Michal, Ing. David Šafránek, Stanislav Mach
15.30 Závěr semináře

Datum a místo konání

10. 4. 2024 – Hotel Avanti Brno, Střední 61, Brno

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 1 100 Kč včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 3. 4. 2024.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Případná změna programu vyhrazena.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.


 
 
Reklama