Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Facility management se zaměřením na techniku prostředí"

Název akce: Facility management se zaměřením na techniku prostředí
Druh akce: odborný kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 14. - 16. 10. a 18. - 20. 11. 2008
Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Vložné: viz níže
Hodnocení ČKAIT: -

Cíl kurzu

Cílem kurzu v části "Klimatizační zařízení a další zařízení techniky prostředí včetně zdrojů a využití tepla, chladu a jejich příslušenství" je seznámit účastníky se základy fyziky nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností vytápění, chlazení, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, měření a regulace.

V části "Facility management" budou účastníci seznámeni s metodou, jak provádět podpůrné služby jako jsou provoz a údržba objektů, administrativní servis, personalistika a další činnosti, které firmy potřebují k zajištění své vlastní činnosti. Důraz bude kladen na organizaci provozu a údržbu technických zařízení budov.

Organizace kurzu:

Absolventům kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu:

Klimatizační zařízení a další zařízení techniky prostředí včetně zdrojů a využití tepla, chladu a jejich příslušenství: 14. 10. - 16. 10. 2008
Facility management: 18. 11. - 20. 11. 2008

Místo konání:

budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Kurzovné:

Kompletní kurz pro členy STP 10.500,- Kč pro ostatní 11.300,- Kč
1. nebo 2. část kurzu pro členy STP 5.900,- Kč pro ostatní 6.500,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Závazná přihláška:

Přihlásit se můžete nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu a to prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

Platební podmínky:

Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:

kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu:

Společnost pro techniku prostředí

INFORMACE

1. ČÁST - KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ VČETNĚ ZDROJŮ A VYUŽITÍ TEPLA, CHLADU A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informuje účastníky, jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:

1. den 08.30 Prezence
  09.00 - 16.00 Základy fyziky pro provoz klimatizačních zařízení, h-x diagram. Klimatizační zařízení. Indukční jednotky. Fancoily. Části klimatizačních zařízení: ventilátory, rozvody vzduchu, filtrace vzduchu, vlhčení vzduchu.

2. den 08.00 - 16.00 Zdroje tepla: kotelny, výměníkové stanice. Části topných zařízení. Tlakové nádoby, úpravny vody. Zpětné získávání tepla, rekuperace. Základy termodynamiky pro chladicí zařízení. Absorbční chlazení. Chladiva - druhy a platná legislativa.

3. den 08.00 - 16.00 Princip kompresorového chlazení. Části chladicích okruhů. Tepelná čerpadla. Měření a regulace.

2. ČÁST - FACILITY MANAGEMENT

Facility management je moderní, dynamicky se rozvíjející metoda, jak provádět podpůrné služby jako jsou provoz a údržba objektů, administrativní servis, personalistika a řada dalších činností, které firmy potřebují k zajištění své vlastní činnosti. Cílem kurzu je vymezit pojmy a poskytnout základní informace, jak organizovat a provádět jednotlivé služby, které metoda Facility managementu zahrnuje.

Program:

1. den 08.30 Prezence
  09.00 - 16.00 Vymezení pojmů Facility managementu. Organizace provozů.

2. den 08.00 - 16.00 Provoz a údržba technických zařízení budov. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.

3. den 08.00 - 16.00 Počítačová podpora. Energetika. Lidské zdroje. Facility management při investičním záměru.

Odborní garanti kurzu:

1. část - Ing. Jiří Frýba, 2. část - Ing. Jaroslav Bambous

Mediální partneří STP:

   

 
 
Reklama