Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2011"

HYDRONIC SYSTEMS si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Energie pod Vaší kontrolou 2011 s podtitulem "Regulační ventil - nedílná součást hydraulického okruhu", pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

Společnost Hydronic Systems doplnila sortiment o ucelenou řadu 2-cestných regulačních ventilů, 3-cestných regulačních ventilů a 3-cestných regulačních ventilů s obtokem. Od letošního roku tedy naleznete v našem sortimentu veškeré armatury pro regulaci výkonu spotřebičů a současné zajištění hydraulické stability v soustavách s konstantním i proměnný průtokem:

  • 2-cestné regulační ventily (Kvs 0,25 - 550)
  • 3-cestné regulační ventily (Kvs 0,25 - 550)
  • Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily
  • Ovládací pohony k výše uvedeným ventilů
  • Ruční vyvažovací ventily
  • Automatické vyvažovací ventily
  • Regulátory tlakové diference

Seminář je určen pro projektanty vytápění, chlazení a MaR, provozovatele soustav, rozpočtáře a technické pracovníky z oblasti vytápění, chlazení a MaR.

Odborný garant: Ing. Rudolf Talian

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONIC SYSTEMS
Modřanská 98
147 00 Praha 4
tel.: 24446 6792-3
fax: 24446 1381
Šámalova 78
615 00 Brno
tel.: 54524 7246
fax: 54524 7519

e-mail: hydronic@hydronic.cz
http://www.hydronic.cz

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

17. 1. 2011 Liberec - hotel Zlatý lev; Gutenbergova 3
18. 1. 2011 Plzeň - Plzeňský Prazdroj; U Prazdroje 7
19. 1. 2011 České Budějovice - hotel Gomel; Pražská 14
20. 1. 2011 Praha - Masarykova kolej ČVUT; Thákurova 1, Praha 6
24. 1. 2011 Hradec Králové - hotel Černigov; Riegrovo náměstí 1494
25. 1. 2011 Ostrava - hotel Imperial; Tyršova 6
26. 1. 2011 Zlín - hotel Moskva; nám. Práce 2512
27. 1. 2011 Brno - hotel International; Husova 16
31. 1. 2011 Ústí nad Labem - hotel Vladimír; Masarykova 36

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence účastníků
08.45 Zahájení, úvodní slovo
09.00 Regulační ventil v hydraulickém okruhu - základní pojmy
09.15 Regulační ventily v soustavách s konstantním průtokem Základní zapojení 3-cestných regulačních ventilů Zajištění hydraulické stability - ruční a automatické vyvažovací ventily Ovládací pohony řady MVF
10.30 Přestávka, občerstvení
10.45 Regulační ventily v soustavách s proměnným průtokem Základní zapojení 2-cestných regulačních ventilů Zajištění hydraulické stability Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily řady SME a SM Praktické ukázky funkce ventilů SME a SM
12.30 Specifické požadavky na regulační ventily koncových zařízení
13.00 Diskuse, závěr semináře

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

V průběhu semináře bude prostor pro praktické ukázky funkce:

  • Tlakově nezávislých 2-cestných regulačních ventilů
  • Automatických vyvažovacích ventilů
  • Ručních vyvažovacích ventilů

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Přihlášení:

Pro přihlášení můžete využít níže uvedenou on-line přihlášku.

Organizační zajištění semináře:

Společnost pro techniku prostředí

 
 
Reklama