Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář

pořádaný
Společností pro techniku prostředí - OS 01 Klimatizace a větrání

SÁLAVÉ SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - OPERATIVNÍ TEPLOTA

DEFINICE - VÝPOČTY
MĚŘENÍ - EXPERIMENTY
REALIZACE SYSTÉMŮ

2. února 2006, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.


Operativní teplota, střední radiační teplota - to jsou pojmy, které se objevily v naší legislativě po zrušení hygienických předpisů po roce 2000. Výsledná teplota kulového teploměru, která byla dříve základním teplotním kriteriem pro hodnocení tepelného stavu prostředí, byla dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a novelou č. 523/2002 Sb. nahrazena operativní teplotou. Pro návrh a dimenzování vzduchotechnického zařízení je to veličina těžko použitelná, nelze totiž přímo měřit, možno ji následně vypočítat.

Tepelná pohoda při sálavém vytápění a chlazení, vliv radiace na člověka. Základní definice, podrobný výpočet a možnosti nahrazení operativní teploty. Střední radiační teplota a rychlost proudění vzduchu výrazně ovlivňují tepelný pocit člověka. Stanovení střední radiační teploty a teploty vzduchu v klimatizované (vytápěné) místnosti (při konvekčním přenosu tepla) různými simulačními softwary. Výsledky z provedených výpočtů a experimentů. Výsledky měření sálavých systémů. Velkoplošné sálavé vytápěcí a chladicí systémy, možnosti použití těchto systémů, jejich výhody a nedostatky. Nebezpečí vzniku plísní na chladných stěnách ještě před kondenzací vlhkosti. Realizace sálavých systémů. Uvedené oblasti vlivu okolního prostředí na tepelnou pohodu člověka jsou obsahem semináře.

Ing. Marcel Kadlec
Odborný garant semináře

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE

Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů zařízení pro sálavé vytápění a chlazení. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 8000,- Kč. Informace Vám poskytne Společnost pro techniku prostředí, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.


ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:

08:30 Prezence
09:00 Zahájení

Operativní teplota
Ing. Zuzana Mathauserová

Sálavé vytápění, jeho výhody a zdravotní rizika. Pohled odjinud
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Zkušenosti s aplikací Nařízení vlády č. 178/2001 a 523/02 Sb. v oblasti tepelné zátěže ve Škoda AUTO, Mladá Boleslav
MUDr. Anna Ptáčková, Ladislav Urban

Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení budov
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

Chladicí stropy
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Experimentální a simulační stanovení teplot určujících tepelný komfort
prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Hargaš
11:00 Přestávka
11:30 Monitorovanie parametrov vnútorného prostredia pri sálavom vykurovaní
Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D.

Citlivost operativní teploty na odchylky určujících veličin
prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.

Operativní teplota v prostoru s chladicím stropem
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Sálavé chlazení s akumulační hmotou
Ing. Miloš Lain

Podmínky pro vznik plísní na stěnách
prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.

Klimatizování archivů
Ing. Jan Červenák
14:00 Diskuse, závěr

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo konání

Budova ČSVTS, Novotného lávka č. 5, Praha 1, místnost č. 217. Doprava: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 min. směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 26. 1. 2006 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.
Tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz

Rovněž můžete využít níže uvedené on-line přihlášky.

3. Účastnický poplatek

Pro členy STP    1.100,- Kč
Pro ostatní         1.300,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČO 00499978, DIČ CZ00499978

Mediální partneři STP

  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama