Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "SOLÁRNÍ TEPELNÉ SOUSTAVY 2010"

Kurz je pořádaný ve dvou dvoudenních částech 4. a 5. listopadu a 11. a 12. listopadu 2010. Je určen projektantům, technikům a pracovníkům činným ve výstavbě.

Témata přednášek:

Sluneční energie. Solární kolektory. Zásobníky tepla. Maloplošné a velkoplošné solární tepelné soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění. Navrhování prvků solárních soustav. Energetické bilancování a ekonomické hodnocení solárních soustav. Hydraulická zapojení solárních soustav. Zkušenosti z realizací a provozu. Dotační podpora.

Přednášející:

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Alfréd Gottas, doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Michal Broum, Jiří Kalina, Petr Kramoliš, Ing. Ivan Beneš, Ing. Libor Novák, Ing. Lukáš Eminger, Ing. Miloslav Mužík.

Odborný garant kurzu:

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu: Základy využití sluneční energie, návrh a bilancování solárních soustav

Místo konání: Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV), ČVUT v Praze, Fakulta strojní

čtvrtek 4. 11. 2010 08.30 Registrace účastníků, 09.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 15.00 Přednášky, 15.00 - 16.00 Exkurze do Solární laboratoře FS ČVUT v Praze
pátek 5. 11. 2010 09.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 15.00 Přednášky

2. část kurzu: Projektování, realizace a provoz solárních soustav

Místo konání: Třeboňské inovační centrum (TIC), Dukelská 145, Třeboň

čtvrtek 11. 11. 2010 09.00 Přednášky, 11.45 Oběd, 12.45 - 14.00 Exkurze do experimentálního skleníku, 14.00 - 16.15 Přednášky
pátek 12. 11. 2010 09.00 Přednášky, 11.45 Oběd, 12.45 - 15.15 Přednášky, zakončení kurzu

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body. Na závěr obdrží účastníci kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a datum konání

4. a 5. listopadu 2010 Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV), ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6
11. a 12. listopadu 2010 Třeboňské inovační centrum (TIC), Dukelská 145, Třeboň

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP, ČSSE 4000 Kč 4800 Kč
Pro ostatní 4800 Kč 5760 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, občerstvení účastníků v průběhu kurzu, materiály ke kurzu - publikace:

1) Matuška, T.: Sešit projektanta Solární tepelné soustavy
2) Jirka, V.: Skleněné rastry pro stavebnictví a architekturu
3) Matuška, T.: Názvoslovný výkladový slovník z oboru Solární tepelná technika
4) Tištěné sborníky powerpointových prezentací přednášejících obou částí kurzu

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

5. Doporučené ubytování

Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 (stanice metra "A" + tramvaj) - tel.: 257 212 397, info@suz.cvut.cz
Hotely Bohemia - Regent, U Světa 750, Třeboň - tel.: 384 721 394, recepce@bohemia-regent.cz
V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...