Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Vnitřní vodovody - nové normy pro navrhování"

Začaly platit zcela nové normy: pro navrhování vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3 a nová norma pro přípravu teplé vody ČSN 06 0320. Seminář je zaměřen na vysvětlení změn, které nové normy přinášejí, budou přednášet přímo autoři norem a budou uvedeny rovněž komentáře k dalším měnícím se normám a souvislosti.

Název akce: Vnitřní vodovody - nové normy pro navrhování
Druh akce: Odborný seminář
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí (Odborná sekce zdravotní a průmyslové instalace)
Datum konání: 28.2.2007 - Praha, 1.3.2007 - Brno
Místo konání: viz níže
Vložné: členové STP - 1200,- Kč, ostatní 1500,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

V roce 2006 začal platit další díl základní normy pro vnitřní vodovody ČSN EN 806-3 - Navrhování a přinesl řadu změn. Zároveň začala platit také nová norma pro navrhování a projektování zařízení na přípravu teplé vody ČSN 06 0320. Seminář je zaměřen na vysvětlení principů a pojmů, které nové normy uvádějí. Na semináři budou přednášet přímo autoři norem a proto je v programu ponechán prostor i na diskusi k otázkám, které nová pravidla vyvolávají.

Účastníci semináře obdrží sborník, který obsahuje i další související problematiku, například informace k normě na zakreslování zdravotně technických instalací a problematiku provozu vnitřních vodovodů. Na semináři bude k dispozici i CD Sešit projektanta - Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů (STP 2005). Seminář je určen pro všechny, kdo navrhují ohřev vody a potrubní trasy vodovodu a kdo tato zařízení provozují, schvalují a užívají.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, odborný garant semináře


Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 09.15 Zahájení
09.15 - 11.00 I. blok - ČSN EN 806-3
  • Komentář k nové normě pro navrhování vnitřních vodovodů ČSN EN 806-3
  • Související téma: Výsledky analýzy hodinové spotřeby vody v bytových a administrativních budovách
11.00 - 12.45 II. blok - ČSN 06 0320
  • Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
  • Komentář k nové normě pro přípravu teplé vody
  • Související téma: Vliv kvality vody a údržba zařízení pro přípravu teplé vody
12.45 - 14.30 III. blok - příklady z praxe
  • Provázání obou nových norem
  • Armatury pro vnitřní vodovod
  • Zařízení pro přípravu teplé vody
14.30 - 15.00 Diskuse
15.00 Předpokládaný závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

28. 2. 2007 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
01. 3. 2007 Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

Pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1200,- Kč
Pro ostatní 1500,- Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět mají vstup zdarma. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

Pořadatel:

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama