Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborné semináře "Správná volba 2010"

Termíny konání

22. 3. 2010 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek Panorama
23. 3. 2010 Brno - Hotel International, Husova 16, kongresový sál
24. 3. 2010 Zlín - Hotel Moskva, Nám. Práce 2512, klubovna č. 308
25. 3. 2010 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6, kongresový sál
29. 3. 2010 Liberec - Hotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3
30. 3. 2010 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7, velký sál
31. 3. 2010 České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14, salonek Bohemia
01. 4. 2010 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Th ákurova 1, Praha 6, kongresový sál

Program semináře

08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 11.00 Temperování podlahových ploch
 • Kritéria pro správný návrh
 • Výběr vhodného typu regulace
 • Způsoby zapojení podlahových okruhů s ohledem na typ zdroje tepla
Vyvažování a regulace koncových jednotek

Koncovými jednotkami jsou označovány např. fan coily, vzduchotechnické trámy, vzduchotechnické jednotky a ohřívače apod.
 • Základním požadavkem na správnou funkci soustavy je zajištění požadovaného průtoku a stabilizace tlakové diference. V průběhu semináře si ukážeme způsoby zapojování těchto spotřebičů v soustavách s proměnným průtokem na jednotlivých schématech s ohledem na charakteristiku jednotlivých spotřebičů.
 • Představíme Vám nový automatický vyvažovací ventil TBV-CMP, nový unikátní vyvažovací přístroj TA Scope a nový návrhový soft ware TA Select 4.
 • K dispozici bude demorampa s ukázkou funkce jednotlivých armatur a možností vyzkoušet si TA Scope i samotnou funkci nového ventilu TBV-CMP.
 • Zaměříme se také na regulátory tlakové diference, jejich aplikace, návrh, varianty zapojování kapilár a uvádění do provozu v soustavách CZT a CZCH.
11.00 - 11.30 Přestávka
11.30 - 12.30 Vzduch a plyny v soustavách ÚT a CH
 • Příčiny vysokého obsahu plynů v teplonosných látkách
 • Efektivní způsoby odplyňování
 • Návrh zařízení pro odlučování vzduchu
 • Praktické rady pro projektanty
Koroze a zanášení soustav kaly
 • Příčiny vzniku koroze a magnetitu
 • Separace nečistot ze soustavy
 • Návrh zařízení
 • Praktické rady pro projektanty
Zařízení pro udržování tlaku - prevence před zavzdušňováním a korozí soustav
 • Důležité parametry moderních expanzních systémů
 • Schémata pro správné zapojení
 • Návrh a volba správného typu
12.30 Tombola, závěr

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Hlavní výhrou v tombole je
širokoúhlé LCD 22"
BenQ E2220HDP!

Přihláška

Pro přihlášení můžete využít níže uvedené on-line přihlášky.

www.stpcr.cz
www.imi-international.cz

 
 
Reklama