Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Novinky ve zdravotní technice 2015

15. dubna 2015 - Praha, 16. dubna 2015 - Brno

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě. I v letošním roce se zaměříme na nové a zásadní novinky, které výrazně ovlivní praxi. Těším se na viděnou.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8.30 Prezence
9.00 Zahájení

I. blok – Plynovod – téma, které vzniklo na základě požadavků z minulého běhu semináře
  • Změna 1 TPG 704 01 – Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno
  • Návrh vnitřního plynovodu z materiálu ALPEX Gas – obsah projektové dokumentace – Miroslav Kotrouš, IVAR CS
II. blok – Potrubí – novinky důležité pro projektanty
  • CAD modely systému PPR – Ing. Pavel Seidl, technický poradce SWa CAD+BIM, specialista WAVIN Ekoplastik
  • Odhlučněné odpadní systémy a podtlakové odvodnění střech: základy úspěšné spolupráce dodavatele a projektanta – Ing. Jiří Janich, vedoucí divize vnitřních instalací a sanity, Nicoll ČR
  • Od PP-R k PP-RCT – Ing. Tomáš Záboj, FV Plast
III. blok – Nová legislativa v roce 2015 významně zasahuje i do nabídky spotřebičů pro přípravu teplé vody. Co by se již v projektech nemělo objevit?
  • Příprava teplé vody a plynové kotle a ohřívače – novinky v roce 2015 – Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika, obchodní divize JUNKERS
  • Nové výrobky firmy Wilo ve světle stávajících norem a předpisů – Ing. Petr Vacek, WILO CS
  • Jak navrhnout tepelné čerpadlo pro ohřev vody – Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika, obchodní divize JUNKERS
IV. blok – Novinky v armaturách
formou individuální konzultace u stolku společnosti IVAR CS

15.00 Předpokládaný závěr semináře

Během celého semináře bude možnost prohlédnout si novinky ze sortimentu prezentujících firem v prostorách přednáškového sálu.

Přestávka na kávu a občerstvení bude během I. bloku, cca v 10.00 h, další krátká přestávka na kávu bude operativně během programu.

Partneři semináře:

Datum a místo konání

15. 4. 2015 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
16. 4. 2015 Brno - Hotel International, Husova 16

Účastnický poplatek

  • pro členy Společnosti pro techniku prostředí 700 Kč
  • pro ostatní 900 Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a studenti mají vstup zdarma.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, technické podklady k tématu a občerstvení v průběhu semináře.

Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději 1 týden před seminářem na e-mail: stp@stpcr.cz nebo na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 353.

Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Cestovné

Hradí vysílající organizace.

Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneři STP

 
 
Reklama