Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Obnovitelné zdroje tepla, kotle a armatury pro vytápění"

Seminář firem Regulus, Viadrus, pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí je určen projektantům, provozovatelům, zástupcům investorů, technickým i montážním pracovníkům, ale i dalším zájemcům z oblastí vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a průmyslových sítí.

Název akce: Obnovitelné zdroje tepla, kotle a armatury pro vytápění
Druh akce: Odborný seminář
Pořadatel: Viadrus, REGULUS spol. s r. o. ve spolupráci s STP - Společností pro techniku prostředí
Org. zajištění: STP - Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: Účast na semináři je zdarma.
Vzdělávání ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

Datum a místo konání:

20. 3. 2007 Brno - Hotel International
Husova 16
21. 3. 2007 Zlín - Hotel Moskva
Nám. Práce 2512
22. 3. 2007 Ostrava - Hotel Imperial
Tyršova 6
28. 3. 2007 České Budějovice - Hotel Gomel
Pražská 14
29. 3. 2007 Liberec - Centrum Babylon
Nitranská 1
02. 4. 2007 Ústí nad Labem - Hotel Vladimír
Masarykova 36
03. 4. 2007 Plzeň - Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7
04. 4. 2007 Hradec Králové - Amber Hotel Černigov
Riegrovo nám. 1494
05. 4. 2007 Praha - Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Seminář je určen projektantům, provozovatelům, zástupcům investorů, technickým i montážním pracovníkům, ale i dalším zájemcům z oblastí vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a průmyslových sítí.

Hlavní téma přednášek bude zaměřeno na tepelná čerpadla systému země-voda s přímým vypařováním chladiva v zemním kolektoru, tepelná čerpadla vzduch-voda, dimenzování solárních systémů, typy kolektorů, zapojení solárních systémů do topného systému a regulace. Dále bude seminář zaměřen na téma ekologizace tuhých paliv a efektivní využití dřevního odpadu, novinky v sortimentu nástěnných kotlů a tepelné využití tzv. SILUMINU v oblasti kondenzační techniky do 200 kW.

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 13.00 Zahájení

Představení firmy VIADRUS
Ekologizace tuhých paliv a efektivní využití dřevního odpadu

Představení firmy Regulus
Tepelná čerpadla
  • systém země - voda s přímým vypařováním chladiva v zemním kolektoru
  • systém vzduch - voda
Přestávka - občerstvení

Solární systémy
  • dimenzování
  • ploché a trubicové sluneční kolektory
  • zapojení do topného systému a regulace
13.00 Diskuse, tombola, závěr semináře

Odborní garanti:

Jiří Kalina - Regulus s. r. o.
Vojtěch Ziembinski - ŽDB GROUP, a. s. - VIADRUS

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Pořadatelé:

Regulus s. r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 244 016 911, fax: 241 763 976
e-mail: jiri.kalina@regulus.cz
http://www.regulus.cz

ŽDB GROUP, a. s., závod
topenářské techniky VIADRUS

Bezručova 300, 735 93 Bohumín
Tel.: 596 082 131, fax: 596 082 822
e-mail: vziembinski@zdb.cz
http://www.viadrus.cz

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí

Přihlášení:

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

 
 
Reklama