Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na Burzu zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb s odborným zaměřením na systémy TZB

logo VUTlogo STP

Společnost pro techniku prostředí – Územní centrum Brno ve spolupráci s Ústavem TZB na fakultě stavební VUT v Brně Vás zve na

Burzu zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb s odborným zaměřením na systémy technických zařízení budov

spojenou se setkáním absolventů zaměření TZB, kateder a ústavů Technických zařízení budov, konané k 35. výročí založení katedry Technických zařízení budov na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně

Cíl akce:

Sdílení zkušeností z praktických aplikací technologií určených ke tvorbě a úpravám vnitřního prostředí budov a jejich provozování.


Termín konání: 4. a 5. únor 2016

mapa

Místo konání: Hotel Avanti Brno, Střední 61, Brno 602 00

Odborný garant: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Přípravný výbor:

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Ing. Marian Formánek, Ph.D.
Ing. Marcela Počinková, Ph.D.
Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
Ing. Petr Horák, Ph.D.

Kontakty:

Ing. Olga Šmídová
e-mail: smidova.o@fce.vutbr.cz,
telefon: 541 147 936

Ing. Marcela Počinková, Ph.D.
e-mail: pocinkova.m@fce.vutbr.cz,
telefon: (+420) 736 603 609

Program

4. ÚNOR 2016
9:30–10:00Registrace
10:00Úvodní slovo garanta
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
10:05Příprava odborníků v oblasti TZB v ČR a na Slovensku
kolektiv přednášejících, zástupci ústavů
10:30Zkušenosti z vad a poruch vzduchotechnických systémů
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Petr Andrys, Technika budov s.r.o.
11:00Zkušenosti z vad a poruch otopných systémů
Ing. Miroslav Machalec
11:30Diskuze a přestávka na kávu
12:00Mikroklima historických budov a jeho řešení pomocí systémů TZB
Ing. Ladislav Trčka – TL projekt
12:30Nemocnice Břeclav a první instalovaný zdroj chladu s chladivem R513a
Ing. Michal Jurenka, Ing. Jan Macák
13:00–14:00Diskuze a přestávka na oběd
14:00Optimalizace spalinových cest v energeticky úsporných budovách
Ing. Jiří Vrba, Schiedel s.r.o.
14:30Zkušenosti z provozu solárních systémů
Ing. Diana Kováčová, Ing. Marcela Počinková, Ph.D.
15:00Diskuze a přestávka na kávu
15:30Jiný systém vzdělávání budoucích odborníků TZB
Ing. Ladislav Lněníček, Ing. Ervin Dohnálek
16:00Diskuze a přestávka
16:30–17:30Setkání kateder
19:00Osobní burza zkušeností a společenský večer s tancem
5. ÚNOR 2016
9:00Certifikace a testování výrobků TZB
Ing. Tomáš Hruška, Strojírenský zkušební ústav
9:45NASS – Nekonvenční aranžování sanitárních systémů
Ing. Karel Plotěný, Michal Došek, ASIO, spol. s r.o
10:30Nouzové odvodnění střech
Ing. Jaroslav Maňas, HL technická kancelář ČR
11:00Bezbariérová řešení sprchových prostor
Tom Zelený, HL technická kancelář ČR
11:30–12:00Diskuze
12:00–13:30Přestávka na oběd, přesun na exkurzi
13:30Exkurze AZ Tower Brno (pro dopředu přihlášené)
9:30Exkurze AZ Tower Brno (pro katedry)

Vložné pro účastníky je 500 Kč, včetně účasti na společenském večeru. V případě zájmu se přihlaste do 24. 1. 2016 e-mailem na adrese smidova.o@fce.vutbr.cz a obdržíte pokyny k platbě. Uveďte, zda máte zájem o páteční odpolední exkurzi do nejvyšší budovy v ČR AZ Tower. Ubytování si můžete individuálně zajistit přímo v hotelu Avanti (brno-hotel.hotelavanti.cz).

 
 
Reklama