Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Termovize v technice prostředí budov

Kurz je tematicky zaměřen na způsoby hodnocení tepelnětechnického stavu budov, potrubních systémů vytápění a klimatizace, zdrojů tepla, kouřovodů a jiných technických zařízení budov.
Účastníci kurzu budou seznámeni s teoretickými i praktickými zkušenostmi v oboru bezkontaktního měření. Součástí kurzu je představení současné měřicí techniky společností FLIR a Testo.

Ing. Roman Vavřička, Ph.D., odborný garant kurzu

Kurz je určen:

pracovníkům v oboru techniky prostředí staveb, projektantům TZB, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům ve státní správě a dalším.

Přednášející:

Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Bc. Štěpán Svoboda, Ing. Jaroslav Kmoch

Program kurzu:

  • 8.30 Prezence
  • 9.00 Zahájení
  • Teoretické předpoklady bezkontaktního měření
    Stanovení okrajových podmínek měření
    Praktické využití termovize v technice prostředí budov a jiných odvětvích
  • 12.00 Oběd
  • 13.00 Prezentace současné měřicí techniky (FLIR, Testo)
  • 15.00 Diskuze, ukončení kurzu

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání

10. 4. 2014 - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1.200,- Kč
- pro ostatní 1.500,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

3. Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky nebo přihlášku zašlete nejpozději do 3. 4. 2014 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosímuhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama