Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na výroční odbornou konferenci TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO CHYTRÉ, ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BUDOVY

55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KATEDRY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA TZB
si Vás dovoluje pozvat na výroční odbornou konferenci
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO CHYTRÉ, ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BUDOVY.

Program konference

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení konference
9.20 Historie výuky technických zařízení budov
(doc. Ing. Karel Papež, CSc.)
9.40 Směry vývoje technických zařízení
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
10:00 Vybrané příspěvky z oblasti technických zařízení budov
Hodnocení vnitřního prostředí
(Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.)
Využití nových materiálů pro snižování spotřeby energie
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
TZB v budovách s téměř nulovou spotřebou energie
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.00 Přestávka na kávu, prohlídka výstavky a posterů
11.20 Vybrané příspěvky z oblasti technických zařízení Větrání vnitřní kanalizace mateřské školy
(Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.)
Význam zkoušek vzduchotechnických jednotek
(Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.)
Inteligentní budovy
(doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.)
12:20 Praktické zkušenosti se systémy technických zařízení budov
Ing. Jan Dědíček
Ing. Jiří Petlach
12:40 Diskuse, prohlídka výstavky a posterů
13:00 Předpokládaný závěr konference

Odborný garant konference

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání konference

13. 2. 2015 - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6

Přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 6. 2. 2015. Pro přihlášení můžete využít online formulář nebo poslat přihlášku na e-mail stp@stpcr.cz nebo poštou na: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Účastnický poplatek

900 Kč vč. DPH (pro členy STP 750 Kč vč. DPH) – poplatek zahrnuje vložné na konferenci a konferenční materiály.

Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám. V blízkosti se nachází Masarykova kolej ČVUT, kde je možné využít hotelových služeb.
Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.
Upozorňujeme na omezené možnosti volného parkování, doporučujeme použít MHD, stanice metra A—Dejvická. V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská - www.garazedejvice.cz.

Pořadatel

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, Praha 6
www stránka katedry : tzb.fsv.cvut.cz

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353
Email: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama