Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na koferenci „Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách“Společnost pro techniku prostředí pořádá ve spolupráci s

- Institutem pro aktivní domy, o.s.,
- Katedrou TZB Stavební fakulty STU v Bratislavě,
- Katedrou TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze,
- Katedrou prostředí staveb a TZB Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě
- Ústavem TZB Stavební fakulty VUT v Brně
- a firmou Velux ČR, s. r. o.

v rámci doprovodného programu IBF 2013 konferenci

Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách
23. 4. 2013, od 9:00 do 16:00 hodin v Kongresovém centru, sál C, Brno, Výstaviště 1

Organizátor:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
http://www.stpcr.cz, e-mail:stp@stpcr.cz
tel. 221082353, fax: 221082201
Územní centrum Brno, email: hirs.j@fce.vutbr.cz
tel. 541147920, fax. 541147922

Odborný garant:
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Přípravný výbor:
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Ing. Olga Šmídová
Ing. Jana Doležalová

Konference je zaměřena na novou celkovou koncepci návrhu budov v kontextu regionu a návrh systémů vytápění, větrání, přípravy teplé vody, zdravotechniky, osvětlení, chlazení a také na hospodaření s odpady a kvalitu životního prostředí. Dle nové evropské směrnice, která již byla implementována do českých předpisů, mají budovy v dohledné době vykazovat téměř nulovou spotřebu energie. Tohoto cíle lze dosáhnout zvýšeným využitím obnovitelných zdrojů energie v budovách a jejich okolí. Jednotlivé přednášky zahrnují mezinárodní zkušenosti z energetického hodnocení budov, význam obnovitelných zdrojů energie pro snížení spotřeby tepla, využití geotermální energie pro zásobování teplem, nové předpisy v České republice související s energetickou náročností budov, zkušenosti se systémy TZB v aktivních budovách a experimentálních objektech, snižování spotřeby vody, uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách a ekologické hledisko provozu budov.

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 1 akreditačním bodem

Vstup volný, občerstvení

Poř. Od Do Přednášející Téma přednášky
1. 9:00 9:30 doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Ing. Eva Velísková
SMART REGIONY
2. 9:30 10:00 prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D.,
Ing. Michal Krajčík, Ph.D.
LEGISLATÍVNE AKTIVITY NA DOSIAHNUTIE TAKMER NULOVEJ SPOTREBY ENERGIE BUDOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
3. 10:00 10:30 Ing. arch. Klára Bukolská PŘÍKLADY STAVEB V AKTIVNÍM STANDARDU
4. 10:30 11:00 doc. Ing. O. Lulkovičová, Ph.D.
Ing. Simona Michaličková
CHLADENIE BUDOV SLNEČNOU ENERGIOU
5. 11:00 11:30 doc. Ing. Ján Takács, Ph.D.
Ing. Marek Bukoviansky
POROVNANIE FAKTORA PRIMÁRNEJ ENERGIE PRE SCZT BEZ A S GEOTERMÁLNOU ENERGIOU
6. 11:30 12:00 prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV PODLE NOVÉHO ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ V ČR
  12:00 12:30 OBĚD
7. 13:30 14:00 Ing. Jakub Vrána, Ph.D. VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD V BUDOVÁCH
8. 14:00 14:30 Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÉHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU
9. 14:30 15:00 Ing. Marian Formánek, Ph.D. EXPERIMENTÁLNÍ ZHODNOCENÍ VÝMĚNÍKŮ TEPELNÉHO ČERPADLA A SYSTÉMU VZDUCH VODA
10. 15:00 15:30 Ing. Petr Blasinski VĚTRÁNÍ KOUPELEN
11. 15:30 16:00 Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. PROGRESIVNÍ SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ S TUHÝM ODPADEM V BYTOVÝCH DOMECH
 
 
Reklama