Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Výpočetní programy a armatury pro vytápění"

Název akce: Výpočetní programy a armatury pro vytápění
Druh akce: Odborný seminář společností MUT International s.r.o. a PROTECH spol. s r.o.
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: Zdarma
Organizační zajištění: Společnost pro techniku prostředí
Vzdělávání ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

Termíny a místa konání seminářů:

24. 10. 2006 Hradec Králové - Hotel Amber - Černigov
Riegrovo nám. 1494
25. 10. 2006 Brno - Hotel International
Husova 16
26. 10. 2006 Ostrava - Hotel Imperial
Tyršova 6
1. 11. 2006 Plzeň - Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7
2. 11. 2006 Praha - Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6

PROTECH

Soubor programů firmy PROTECH je systematicky vyvíjen a doplňován v návaznosti na změny v legislativě a na vývoji v topenářské technice.

První část prezentace firmy PROTECH bude zaměřena na problematiku související s výpočtem tepelných ztrát budov, tepelných zisků z oslunění a hodnocení budov z hlediska spotřeby energie. V části zabývající se návrhem a regulací otopných soustav bude věnována pozornost nástrojům na kreslení schémat otopných soustav v grafickém modulu GDSW a novinkám v navazujících výpočtových programech DIMOSW a PODLAHY. Podle požadavků uživatelů byly provedeny úpravy v programu ROVO a CIRTUV.

V souvislosti s výpočtem přívodu vzduchu a odvodu spalin u spotřebičů typu C byla provedena řada změn v programu KOMIN.

Protech spol. s r. o.
Prokopa Velikého 829, 473 01 Nový Bor
Tel./fax: 487 727 254
e-mail: protech@protech.cz
http://www.protech.cz

MUT International

Společnost MUT International s. r. o. se zabývá výrobou, prodejem a následným servisem směšovacích armatur, zónových ventilů, servopohonů, regulátorů, směšovacích uzlů, tepelných výměníků a dalších produktů v oblasti regulace otopných a chladicích soustav. MUT International s. r. o. je dceřinou společností italské výrobní firmy MUT MeccanicaTovo a touto činností se zabývá nejen na českém trhu, ale i v celé východní Evropě.

MUT International s. r. o.
Milady Horákové 110/96, 160 00 Praha 6
Tel: 233 320 176, fax: 233 322 076
e-mail: novak@mutint.cz
http://www.mutinternational.com

Program semináře

08.30 Prezence účastníků
09.00 Seznámení s výrobky firmy MUT International s. r. o.
  • zónové ventily typu SF a VMR
  • směšovací armatury (mosazné, litinové)
  • zdvihové ventily (mosazné, litinové)
  • elektrické servopohony
  • ventily pro podlahové vytápění
  • termické hlavice s elektrickým ovládáním
  • komínové klapky
  • ekvitermní regulátory
10.00 Práce s programem TV - výpočet podle ČSN EN 12831

Problematika lineárních činitelů prostupu tepla

Modul Tepelná zátěž - výpočet tepelných zisků podle ČSN 73 0548
10.45 Občerstvení
11.00 Práce s grafickým modulem GDSW na kreslení schémat otopných soustav

Výpočet a regulace otopných soustav programem DIMOSW

Novinky v programu Podlahy
12.15 Program KOMIN - úpravy pro výpočet spalinové cesty pro kotle v provedení C
12.45 Novinky v programu ROVO na návrh rozvodů vody
13.00 Diskuse
13.30 Závěr semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci firem MUT International a Protech.

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky.

 
 
Reklama