Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz

Pozvánka na kurz

Společnosti pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
Odborná sekce snižování hluku a vibrací

ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Praze - pracoviště měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí

MĚŘENÍ HLUKU I - VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

PRAHA - 11. DUBNA 2006
Zdravotní ústav, Rajmonova 1199, Praha 8


Jedná se o další kurz pořádaný odbornou sekcí 08 STP, tentokrát opakované měření ve vnitřním chráněném prostoru (v případě platnosti novely 502/2000 Sb. již zaměřený na změny dané novou legislativou).

Kurz je určen:

Pracovníkům zabývajícím se měřením hluku a hlukovou problematikou, včetně zpracování protokolu nebo vyhodnocení. Náplní kurzu jsou základní měřicí postupy, jejich procvičení, vypracování protokolu v souladu s požadavky autorizace a akreditace, hygienické limity hluku.

Časový program kurzu:

08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení, teoretická odborná přednáška "Měření hluku, měřicí přístroje, hygienické limity hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb", protokol z měření # diskuse, otázky
11.00 Přestávka - občerstvení
12.00 Praktická měření (výhodou je přinesení vlastního měřicího přístroje)
14.00 Vyhodnocení, diskuse
15.00 Předpokládané ukončení kurzu

Informace pro účastníky kurzu:

1. Datum a místo konání

11. 4. 2006 - Zdravotní ústav v Praze, oddělení měření a fyzikálních faktorů prostředí, Rajmonova 1199, Praha 8
Dopravní spojení: metro trasa "C" - stanice Ládví, za obchodním centrem Ládví - objekt A (bývalé jesle).

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1071 Kč
- pro ostatní 1309 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 31. 1. 2006 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.
Můžete rovněž využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Odborní garanti kurzu:

Ing. Oldřich Kramář, CSc., Ing. Olga Mikulová

Mediální partneři STP

  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 

Hodnotit:  

Datum: 13.1.2006
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Tabulky a výpočty