Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy


Nestihli jste se zúčastnit právě skončených seminářů osobně? V letošním roce doplníme semináře s osobní účastí i o webinář. Ten bude probíhat obdobně jako semináře, tj. úvodem bude prezentována odborná přednáška vedoucího katedry TZB, Fakulty stavební, ČVUT v Praze prof. Karla Kabeleho a následovat budou přednášky firemní, viz program webináře.

Program a termín webináře – čtvrtek 15. 2. 2024

9.00 Zahájení webináře
9.05 ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA TZB
Trendy technických zařízení budov v kontextu evropské legislativy 2023
Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov
Hodnocení zabudované energie a principy cirkularity
Akumulace tepla a elektrické energie
Zajímavé technologie TZB
Novinky v národních normách a zákonech
Novinky z výzkumu a akademického prostředí

KSB – pumpy + armatury
Dimenzování přečerpávacích stanic na splaškovou vodu, zásady pro výběr
Navrhování automatických tlakových stanic
Oběhová čerpadla: možnosti řízení a komunikace
Uzavírací a regulační armatury pro vytápění a chlazení
Digitální projektování s KSB: softwary pro dimenzování, BIM data

REFLEX CZ
UDRŽOVÁNÍ PŘETLAKU A ODPLYNĚNÍ V UZAVŘENÝCH TLAKOVÝCH SYSTÉMECH
Volba zařízení dle velikosti systému a nároků na obsluhu
Průběh přetlaků v systému
Dimenzování expanzní a odplyňovací techniky, časté chyby
Kvalita oběhové vody v uzavřených systémech

RESIDEO
NOVÝ REGULÁTOR PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ HCC100
Vlastnosti a možnosti využití regulátoru
Připojení drátových zařízení k regulátoru a jeho propojení s bezdrátovými prvky
Konfigurace regulátoru prostřednictvím mobilní aplikace
Propojení regulátoru se zónovým systémem evohome a vzdálený přístup k regulaci vytápění

VIEGA
NÁVRH ROZVODŮ TEPLA A CHLADU
Volba potrubního materiálu – volba dle typu média, porovnání investičních nákladů, ukázka poruch potrubí
Kompenzace délkové roztažnosti – výpočet, ukázka kompenzátorů Viega Sanpress, soklový kus Viega s kompenzací roztažnosti, ukázka poruch vlivem špatného návrhu kompenzací
Tlakové ztráty v lisovacích potrubních systémech
Armatury pro rozvody tepla a chladu – představení řady Easytop
13.00 Diskuse, závěr webináře

Informace k webináři

Odkaz ke zhlédnutí webináře Vám bude odeslán nejpozději 1 den před zahájením vysílání. Webinář bude vysílán živě, možnost zhlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta. Účastníci budou mít možnost pokládat své dotazy přednášejícím.

Webinář je ZDARMA. Zároveň k němu nepotřebujete žádné speciální technické vybavení. Stačí se zaregistrovat.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména a e-maily pro nastavení přístupu.

Pokud máte zájem o zhlédnutí webináře, odešlete závaznou přihlášku nejpozději do 12. 2. 2024.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Za pořádající firmy se na online setkání s Vámi těší odborní garanti webináře:

Ing. Luboš Hrdlička KSB – pumpy + armatury s.r.o., koncern
Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 – Chodov
www.ksb.com/cs-cz
lubos.hrdlicka@ksb.com
Ing. Martin Fořt, Bc. Michal John REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
www.reflexcz.cz
fort@reflexcz.cz
Mgr. Jacek Robert Wawrzyn Resideo
Comfort & Care
Tuřanka 1236/96, 627 00 Brno
https://homecomfort.resideo.com/CZ
Jacek.Wawrzyn@resideo.com
Ing. Ivan Androník Viega s.r.o.
Zdíkovská 61/3030, 150 00 Praha 5
www.viega.cz
info@viega.cz
 
 
Reklama