Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Výpočtové programy a databáze výrobků pro projektanty a dodavatele VZT"

Název akce: Výpočtové programy a databáze výrobků pro projektanty a dodavatele VZT - Energeticky úsporné dveřní clony
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Klima Praha a KONSTA Air ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: 5.11.2009
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT
Vložné: účast na semináři je zdarma
Hodnocení ČKAIT: 1 akreditační bod

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář společností Klima Praha s. r. o. a KONSTA Air spol. s r. o., který je určen zejména projektantům, provozovatelům, technickým a montážním pracovníkům z oblasti vzduchotechniky, větrání a klimatizace.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE

5. 11. 2009 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

PROGRAM:

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení semináře
Odborné přednášky
Výpočtové programy a databáze výrobků pro projektanty a dodavatele vzduchotechniky
Přestávka - občerstvení
Představení clon a nové ovládání clon
SmartElec - snížení nákladů na energie až o 50 %
SMARTELEC - inteligentní úsporná regulace pro dveřní clony
Komerční obchodní clony AC
Představení programu pro projekci a návrhy dveřních clon pro projektanty
13.00 Diskuse, závěr semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících společností Klima Praha a Konsta Air.

Přednášející:

Ing. Josef Dvořák
Ing. Miloš Vaněk
Martin Řezníček

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Závazná přihláška:

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

POŘADATELÉ:

Klima Praha s. r. o.
Strojírenská 47, 155 21 Praha 5 - Zličín
Tel.: 257 951 308, fax: 257 952 300
E-mail: firma@klima-klima.cz
http://www.klima-praha.cz

Klima Praha předvede programy ze současné nabídky firmy, jejichž popis a ceny jsou podrobně uvedeny na www.klima-praha.cz v části SOFTWARE. Jedná se o databanku více než 60.000 výrobků od 85 výrobců s aktualizovanými cenami 4x ročně. Dále pak o výpočtové programy pro tepelné ztráty budov, tepelné zisky budov z oslunění, výpočet letních teplot v budovách bez klimatizace, hluk šířený potrubím, hluk a útlum hluku ve venkovním prostředí, návrh tlumičů hluku, tlakové ztráty potrubních sítí, plochy, váhy a ceny potrubí, sestavení tabulek místností s dimenzováním a kontrolními výpočty, kreslení h-x diagramů s úpravou vzduchu a dimenzováním elementů jednotek, výpočet spotřeby energií a medií VZT zařízení během roku, rozptyl pevných a plynných škodlivin do okolí podle metodické příručky SYMOS´97 a výpočet větrání kotelen.

KONSTA Air spol. s r. o.
Malátova 461/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel. / fax: 312 520 000
GSM: 725 712 422
E-mail: konstaair@konstaair.cz
http://www.konstaair.cz

KONSTA Air přestaví novou řadu dveřních clon britské společnosti AIRBLOC s teplovodním, elektrickým nebo plynovým ohřevem. Clony jsou v provedení pro komerční nebo průmyslové prostory. AIRBLOC clony nabízí nákladově efektivní a energeticky úsporné řešení pro sklady, výrobní prostory, maloobchodní prostory a ostatní budovy s přístupem veřejnosti, snižují tepelné ztráty v prostoru dveří až o 80 %. Dosah plynových dveřních clon je až 9 m při horizontálním zavěšení.

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí

 
 
Reklama