Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firma Witzenmann si Vás dovoluje
pozvat na odborný seminář


Komínové systémy
z ušlechtilé oceli


pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí


3. května 2005

Plzeň - Pilsner Urquell
U Prazdroje 7


Pořádá:
Witzenmann Slovakia s. r. o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová
Slovenská republika
tel.: 00421/48/47 11 014, 41 88 197
fax: 00421/48/41 88 475
e-mail: vwi@witzenmann.sk, www.witzenmann.sk

Kontakty v ČR:
Ing. Vladimír Jirout
U Vysočanského pivovaru 425/20
190 00 Praha 9
tel.: 283 892 490, tel./fax: 283 890 846
mobil: 603 434 320
e-mail: vjirout@tiscali.cz

Jan Reitmaier
Krokova 14
315 02 Plzeň
tel./fax: 377 447 311
mobil: 603 202 001

Prodejna:
Barrandova 24
326 00 Plzeň
tel./fax: 377 456 291
mobil: 603 202 001 e-mail: witzenmann.reitmaier@quick.cz

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353  fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

PROGRAM semináře:

  8.30 Prezence účastníků
  9.00 Zahájení

Všeobecné informácie o firme Witzenmann Slovakia
Ing. Ján Kováč

História firmy Witzenmann Slovakia
Prehľad výrobného programu firmy Witzenmann Slovakia
Ing. Slavomír Muth

Prehľad výrobného programu Witzenmann Slovakia v oblasti komínovej techniky
Prehľad vyrábaných dielov
Možnosti ich použitia
Zásady správnej montáže
Ing. Slavomír Muth

Systémové a individuální komíny (ČSN EN 1443)
Přívod spalovacího vzduchu do prostor s plynovými spotřebiči (opatření 086/2005 z 15.2.2005 k TPG 704 01)
Společné komíny z pohledu ČSN EN 13 384 - 2
Ing. Vladimír Jirout

Univerzálny montážny systém-UMS a kábelový systém s požiarnou odolnosťou E30, E60, E90
Ing. Jozef Oroslán

Informace o prodejně na Barrandově ulici v Plzni
Dodací podmínky a možnosti
Jan Reitmaier
13.00 Předpokládaný závěr semináře

Společnost Witzenmann Slovakia s. r. o. se zabývá nejen komínovými systémy z ušlechtilé oceli, ale i výrobou nerezových vlnovců a kompenzátorů, nerezových tenkostěnných trubek, držáků potrubí, pružných kovových elementů, kovových ochranných, odsávacích, komínových a plynových hadic, kovových tlakových hadic, potrubních systémů pro vzduchotechniku, kovových profilů apod.

Informace pro účastníky:
Datum a místo konání:
3. 5. 2005 - Plzeň
Pilsner Urquell
U Prazdroje 7 - Plzeň

Účast na semináři:
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Průběh semináře:
V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení, s diskuzí a s individuálními konzultacemi se zástupci firmy Witzenmann.  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama