Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Větrání garáží"

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s požadavky na projektovou přípravu a realizaci zařízení pro provozní větrání garáží. Seminář je určen zejména pro projektanty, investory, zástupce orgánů státní správy a ostatní účastníky výstavby.

Název akce: Větrání garáží
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 01 Klimatizace a větrání
Datum konání: 3.5.2007
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217.
Vložné: Pro členy STP - 1190,- Kč; ostatní 1428,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na konferenci hodnocena 1 bodem.

Seminář je určen zejména pro projektanty, investory, zástupce orgánů státní správy a ostatní účastníky výstavby. Účast na semináři lze také doporučit uživatelům zařízení a staveb i ostatním zájemcům o danou problematiku.

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s požadavky na projektovou přípravu a realizaci zařízení pro provozní větrání garáží. Seminář se bude zabývat zejména odvodem zplodin ve výfukových plynech z hygienických důvodů z pohledu jak dosavadní ČSN a obdobných zahraničních předpisů, tak z hlediska reálných provozních potřeb. Měl by též přispět k diskusi odborníků k možnostem realizovat zařízení, které by splňovalo požadavky jak na provozní větrání, tak na odvod tepla a kouře v případě požáru.

Očekáváme, že se seminář stane příležitostí k široké diskusi odborné veřejnosti a iniciuje případnou novelizaci předpisů vztahujících se k dané problematice. Účastníci semináře obdrží sborník příspěvků.

Ing. Jan Matějka, odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 10.40 Zahájení, úvod do problému (Ing. Jan Matějka)
Větrání garáží - technické normy a právní požadavky (Ing. Stanislav Toman)
Hygienická hlediska pro vnitřní prostředí garáží (Ing. Zuzana Mathauserová)
Větrání parkingu (Ing. Jiří Petlach)
Návrh větrání garáží (prof. Ing. František Drkal, CSc.)
10.40 - 11.00 Přestávka na kávu a občerstvení
11.00 - 13.00 Odvod tepla a kouře v prostorách parkingu (Ing. Miroslav Praxl)
Zkušenosti s řešením kombinovaného větrání garáží v Oregon House Zličín (Ing. Ondřej Ondrka)
Vlastnosti proudových ventilátorů (prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.)
Detekce oxidu uhelnatého v podzemních garážích - (Ing. Petr Pick)
Technické informace - COLT International a GEA Klimatizace
13.00 - 13.40 Informace zástupce firmy Dynair o použití proudových ventilátorů v prostorách garáží
Firmu Dynair zastupuje v ČR firma Elektroimport Jablonec s. r. o., která zajistila pro všechny účastníky semináře oběd v restauraci Klub techniků v budově ČSVTS.
13.40 - 14.20 Diskuse
14.20 Oběd

Informace pro účastníky semináře:

1. Datum a místo konání

3. 5. 2007 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1190 Kč
pro ostatní 1428 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

       

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama