Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

bylo nalezeno 283 norem

ČSN EN 1998-6
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN ISO 16757-1
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
Třídicí znak:730112
Účinnost od:1.6.2017
Změny:*Z1 11.19

ČSN EN ISO 16757-2
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
Třídicí znak:730112
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 9488
Solární energie - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730300
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.8.2014

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.8.2014

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

TNI CEN ISO/TR 52022-2
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 13363-1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.3.2008

ČSN EN 13363-2
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 7.06

ČSN EN 13363-1+A1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 4.09

ČSN EN ISO 52022-1
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52022-3
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.7.2018

TNI CEN/TR 15615
Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730310
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 14114
Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 15758
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 13787
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Třídicí znak:730313
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN ISO 15148
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
Třídicí znak:730314
Účinnost od:1.3.2004
Změny:*A1 2.17

ČSN EN ISO 15927-1
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.8.2004

ČSN EN ISO 15927-2
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN ISO 15927-3
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 15927-3
Tepelné vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 15927-5
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.8.2005
Opravy:*1 10.12
Změny:*A1 6.12

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Výpočet a prezentace souhrnů časově teplotních rozdílů, pro stanovení užití energie ve vytápěném prostoru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN 12412-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
Třídicí znak:730316
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN 12412-4
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
Třídicí znak:730316
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN ISO 13790
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.6.2005

ČSN EN ISO 13790
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.12.2008

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52017-1
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 13947
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15255
Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730323
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15217
Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52003-1
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15265
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami - Obecná kritéria a ověřovací postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730325
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.1.2012

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 15193
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.10.2017
Opravy:*1 12.10

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak:730329
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730329
Platnost ukončena:1.9.2010
Opravy:*1 5.09

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak:730330
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730330
Platnost ukončena:1.9.2010

TNI 73 0331
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN P CEN/TS 16628
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730332
Účinnost od:1.12.2016

ČSN P CEN/TS 16629
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730333
Účinnost od:1.12.2016

TNI CEN ISO/TR 52000-2
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

TNI CEN ISO/TR 52010-2
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN ISO 52010-1
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.4.2018

TNI CEN ISO/TR 52016-2
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 52018-1
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností
Třídicí znak:730337
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Třídicí znak:730340
Účinnost od:1.5.2018

TNI 73 0351
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730351
Účinnost od:1.8.2014

ČSN ISO 10916
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Třídicí znak:730355
Účinnost od:1.3.2018

ČSN P CEN/TS 15548-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Třídicí znak:730361
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 12354-5
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.11.2009
Opravy:1 1.11

ČSN 73 0540-1
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.7.2005

ČSN 73 0540-1
Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.7.2005
Změny:*1 11.97

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.11.2011
Změny:*Z1 4.12

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.5.2007
Změny:*Z1 3.05

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN 73 0540-3
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.12.2005

ČSN 73 0540-3
Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.12.2005
Změny:*1 11.97, *2 6.98, *Z3 2.04

ČSN 73 0540-4
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.7.2005

ČSN 73 0540-4
Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.7.2005
Změny:*1 11.97, *2 6.98

ČSN 73 0540
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730540
Účinnost od:1.1.1979
Platnost ukončena:1.5.1994
Změny:*A 9.79, *B 4.84, *C 1.86, *4 4.92

ČSN 73 0541
Zkoušení tepelně akumulačních vlastností stavebních dílců a částí konstrukcí. Měření poměrného poklesu vnitřní povrchové teploty dílců a částí konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730541
Účinnost od:1.12.1974
Platnost ukončena:1.2.2004

ČSN 73 0542
Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
Třídicí znak:730542
Účinnost od:1.10.1995

ČSN 73 0543-1
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
Třídicí znak:730543
Účinnost od:1.7.1998

ČSN 73 0543-2
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění
Třídicí znak:730543
Účinnost od:1.2.1998

ČSN EN 1934
Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
Třídicí znak:730545
Účinnost od:1.6.1999

ČSN 73 0546
Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí
Třídicí znak:730546
Účinnost od:1.9.1975

ČSN EN ISO 12572
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení propustnosti vodní páry - Misková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730547
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN 73 0548
Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
Třídicí znak:730548
Účinnost od:1.7.1986

ČSN 73 0550
Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov
Třídicí znak:730550
Účinnost od:1.1.1995

ČSN EN ISO 10211-1
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 1: Základní metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.11.1997
Platnost ukončena:1.7.2008
Opravy:*1 3.03

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730551
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2020

ČSN EN ISO 9251
Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník
Třídicí znak:730552
Účinnost od:1.12.1997
Opravy:UR 12.97, 2.98

ČSN EN ISO 7345
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
Třídicí znak:730553
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 7345
Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730553
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 7345
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730553
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 9346 +A1
Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730554
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.6.2008
Opravy:4.98, 6.98

ČSN EN ISO 9346
Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
Třídicí znak:730554
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN ISO 9346
Tepelně vlhkostní vlastnosti budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730554
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 9288
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice
Třídicí znak:730555
Účinnost od:1.9.1998

ČSN EN ISO 8497
Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí
Třídicí znak:730556
Účinnost od:1.8.1998

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.6.2008
Změny:*A1 1.04

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730558
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2020

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730559
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 14683
Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730561
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13786
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
Třídicí znak:730563
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13789
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730565
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.6.2007
Opravy:*1 11.01, *2 5.04

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 12.12

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730567
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 10456
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
Třídicí znak:730574
Účinnost od:1.3.2009
Opravy:*1 3.10

ČSN EN 13829
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.4.2016

ČSN EN ISO 9972
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 9972
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730577
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 12567-1
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
Třídicí znak:730579
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN ISO 12567-2
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna
Třídicí znak:730579
Účinnost od:1.7.2006

ČSN 73 0581
Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730581
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 1366-11
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.2.2019
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 1366-13
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN 1366-13
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 15804+A1
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.8.2014
Platnost bude ukončena:31.10.2022
Změny:*Z2 1.22

ČSN EN 1993-3-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys
Třídicí znak:731432
Účinnost od:1.3.2012

ČSN 73 4110
Vysoké komíny zděné
Třídicí znak:734110
Účinnost od:1.7.2013

ČSN 73 4110
Vysoké komíny zděné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734110
Účinnost od:1.1.1961
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN 73 4111
Vysoké komíny železobetonové
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734111
Účinnost od:1.4.1962
Platnost ukončena:1.10.2003
Změny:*a 12.74

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.10.2004

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN 73 4201 ed. 2
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.1.2017

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.11.2010
Změny:*Z1 4.13, *Z2 6.15, *Z3 11.16, *Z4 12.16

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1457-1
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 1457-2
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012
Opravy:*1 8.14

ČSN EN 1457
Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.9.2012
Změny:*A1 10.03

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.3.2007

ČSN EN 1859+A1
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*A1 3.07

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 13502
Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734205
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.3.2009
Opravy:*1 2.07
Změny:*A1 8.06

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13384-2
Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.6.2004

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13384-3
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 13384-1+A2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 12446 ed. 2
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 12446
Komíny - Stavební dílce - Komínový plášť z betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.11.2004

ČSN EN 12446
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 1857+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.3.2009
Opravy:*1 2.07

ČSN EN 1858+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 13216-1
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:31.1.2021
Změny:*Z2 8.20

ČSN EN 14297
Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků
Třídicí znak:734211
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 13069
Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734212
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13063-1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 13063-2
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 13063-3
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 13063-1+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008
Opravy:*1 10.16

ČSN EN 13063-2+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014
Opravy:UR 7.06

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:31.10.2016
Změny:Z1 9.15

ČSN P CEN/TS 16134
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody
Třídicí znak:734216
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Nevyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.10.2007
Opravy:*1 4.07

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděná ochranná pouzdra - Projektování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN 13084-5
Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.12.2005

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:*1 4.10, *2 11.10

ČSN EN 13084-8
Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2006

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.2.2014

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kamna
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.1.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN 73 4232
Sporáky - Individuálně stavěné sporáky
Třídicí znak:734232
Účinnost od:1.3.2014

ČSN 73 4232
Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734232
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2010
Změny:*A1 3.07

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.8.2005

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15287-2
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15287-1+A1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 14989-1
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 16475-1
Komíny - Příslušenství - Část 1: Spalinové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16475-1
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2016
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 16475-4
Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 16475-4
Komíny - Příslušenství - Část 4: Tlumiče kouře - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 16475-6
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 16475-6
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 16475-7+A1
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16475-7+A1
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.4.2021
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN 73 4301
Obytné budovy
Třídicí znak:734301
Účinnost od:1.7.2004
Změny:*Z1 7.05, *Z2 9.09, *Z3 10.12, *Z4 8.19

ČSN 73 4501
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky
Třídicí znak:734501
Účinnost od:1.7.2004

ČSN 73 5120
Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
Třídicí znak:735120
Účinnost od:1.9.1987
Změny:*1 12.94

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736005
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.11.2020
Změny:*1 1.96, *2 1.98, *3 8.99, *Z4 7.03

ČSN 73 6057
Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736057
Účinnost od:1.6.1988
Platnost ukončena:1.10.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:*Z1 2.01

ČSN 73 6058
Hromadné garáže. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736058
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.10.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:a 10.88, *b 8.89, *Z3 2.01

ČSN EN 15232-1
Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15232
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 15232
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738532
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15500-1
Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5
Třídicí znak:738536
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 15500
Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Elektronická zařízení pro zónovou regulaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:738536
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

 
 
Reklama