Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 405 norem


ČSN 06 0009
Výměníky tepla pro ústřední vytápění. Technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060009
Účinnost od:1.1.1985
Platnost ukončena:1.10.2008

ČSN EN 12828+A1
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 12828
Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 12828
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12828
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.10.2018
Opravy:*1 9.21

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 12831
Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro tepelné ztráty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 12831
Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.3.2018
Opravy:*1 8.05

ČSN P CEN/TR 12831-2
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 12831-4
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.11.2018

ČSN 06 0210
Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060210
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.9.2008
Změny:*1 2.99

ČSN 06 0212
Ploché sluneční sběrače pro ohřev kapalin. Stanovení energetické účinnosti a hydraulického odporu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060212
Účinnost od:1.4.1990
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN 06 0215
Výpočet vytápění infračervenými zářiči
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060215
Účinnost od:1.10.1962
Platnost ukončena:1.11.2000

ČSN EN 17175
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 777-1
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 777-2
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 777-3
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 777-4
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 416-1
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 416-2
Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 416
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 416
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 419-1
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 419-2
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 419
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 419
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN 06 0220
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Třídicí znak:060220
Účinnost od:1.10.2006

ČSN 06 0220
Ústřední vytápění. Dynamické stavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060220
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN 06 0310
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Třídicí znak:060310
Účinnost od:1.9.2014
Změny:*Z2 9.17

ČSN 06 0310
Ústřední vytápění - Projektování a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060310
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.10.2006
Změny:*1 9.99, *Z2 6.02

ČSN 06 0310
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060310
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN 06 0312
Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami. Projektování a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060312
Účinnost od:1.10.1972
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 1264-1
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 1264-1
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 1: Definice a značky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN 1264-1
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 1264-1
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 1264-2
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 1264-2
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 2: Výpočet tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN 1264-2
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 1264-2
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 1264-3
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 1264-3
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 1264-3
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 1264-3
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 1264-4
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 1264-4
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 4: Montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 1264-4
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 1264-4
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 1264-5
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 1264-5
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 1264-5
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 1264-2+A1
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060315
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN 06 0320
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Třídicí znak:060320
Účinnost od:1.10.2006

ČSN 06 0320
Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060320
Účinnost od:1.4.1998
Platnost ukončena:1.10.2006
Opravy:*1 9.99
Změny:*Z1 6.02

ČSN EN 12098-1
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.3.2018
Platnost bude ukončena:1.7.2023

ČSN EN 12098-1
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.7.2023

ČSN EN 12098-1
Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN 12098-1
Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.5.2014
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 12098-1
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 12098-2
Regulace otopných soustav - Část 2: Regulátory pro optimální regulaci teplovodních otopných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.1.2002
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN 12098-3
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.7.2018
Platnost bude ukončena:1.7.2023

ČSN EN 12098-3
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.7.2023

ČSN EN 12098-3
Regulace otopných soustav - Část 3: Regulace elektrických otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 12098-3
Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 12098-3
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 12098-4
Regulace otopných soustav - Část 4: Zařízení pro optimální zapínání a vypínání elektrických systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 12098-5
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.7.2021
Platnost bude ukončena:1.7.2023

ČSN EN 12098-5
Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 12098-5
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060330
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 14597
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
Třídicí znak:060335
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN 14597
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060335
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.1.2013

ČSN EN 15316-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-1
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-2
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-3
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-5
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15316-2-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 15316-2-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-2-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-2-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017
Opravy:*1 6.13

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-10
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 15316-4-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla k vytápění, kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-1
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15316-4-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-2
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 15316-4-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15316-4-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-3
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 15316-4-4
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-4
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 15316-4-4
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-4
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018
Opravy:*1 11.18

ČSN EN 15316-4-5
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 15316-4-5
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-5
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-6
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 15316-4-6
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-7
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15316-4-7
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-8
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-8
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-8
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN P CEN/TR 15316-6-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-4
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-6
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-7
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-8
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-9
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15378-1
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15378-1
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15378-3
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15378-3
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 3: Měření energetické náročnosti - Modul M3-10, M8-10
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15378
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN P CEN/TR 15378-2
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15378-4
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 15377-3
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060403
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 17423
Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7
Třídicí znak:060403
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 15450
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly
Třídicí znak:060404
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 15450
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování otopných soustav s tepelnými čerpadly
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060404
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách - Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN P CEN/TR 15459-2
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15377-1
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060406
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 15377-2
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 2: Návrh, dimenzování a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060406
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN ISO 24194
Solární energie - Kolektorová pole - Kontrola výkonu
Třídicí znak:060406
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN ISO 11855-1
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 11855-1
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 11855-2
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 11855-2
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 11855-3
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 11855-3
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 11855-4
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 11855-4
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 11855-5
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy - Část 5: Instalace
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 11855-5
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 12170
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
Třídicí znak:060810
Účinnost od:1.10.2003

ČSN EN 12171
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
Třídicí znak:060811
Účinnost od:1.10.2003

ČSN EN 14336
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
Třídicí znak:060812
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 14336
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060812
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 14337
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů
Třídicí znak:060813
Účinnost od:1.8.2006

ČSN 06 0830
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Třídicí znak:060830
Účinnost od:1.9.2014
Změny:*Z1 11.14

ČSN 06 0830
Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060830
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.10.2006
Opravy:11.96
Změny:*1 9.99

ČSN 06 0830
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060830
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2014
Opravy:*1 9.10

ČSN 06 1000
Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061000
Účinnost od:1.2.1994
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 437+A1
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 437
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 437
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 437
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.1.2020
Platnost ukončena:1.12.2021

TNI CEN/TR 1749
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN 06 1002
Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN CR 1749
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.1.2007

ČSN EN 1749
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.10.2020

ČSN CR 1404
Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu
Třídicí znak:061003
Účinnost od:1.7.2002

ČSN 06 1008
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Třídicí znak:061008
Účinnost od:1.1.1998

ČSN 06 1010
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Třídicí znak:061010
Účinnost od:1.10.1985
Změny:a 3.86

ČSN EN 442-1 ed. 2
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky
Třídicí znak:061100
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 442-1
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061100
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:30.9.2016
Změny:*A1 7.04, *Z1 7.15

ČSN EN 442-2
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
Třídicí znak:061100
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 442-2
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061100
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2015
Změny:*A1 5.01, *A2 5.04

ČSN EN 442-3
Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061100
Účinnost od:1.10.1998
Platnost ukončena:1.8.2004

ČSN EN 442-3
Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061100
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:30.9.2016
Změny:*Z1 7.15

ČSN 06 1101
Otopná tělesa pro ústřední vytápění
Třídicí znak:061101
Účinnost od:1.6.2005

ČSN 06 1101
Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061101
Účinnost od:1.4.1981
Platnost ukončena:1.6.2005
Změny:*a 11.87, 2 2.92, *3 3.97

ČSN 06 1102
Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061102
Účinnost od:1.4.1992
Platnost ukončena:1.6.2005

ČSN 06 1110
Otopná článková tělesa litinová pro ústřední vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061110
Účinnost od:1.6.1987
Platnost ukončena:1.6.2005
Změny:a 8.89, 2 4.94, *3 3.97

ČSN 06 1120
Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061120
Účinnost od:1.4.1975
Platnost ukončena:1.6.2005
Změny:a 9.76, *b 3.88, *3 3.97

ČSN 06 1122
Vyhrievacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie. Technické predpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061122
Účinnost od:1.4.1991
Platnost ukončena:1.6.2005
Změny:*1 3.97

ČSN EN 14037-1 ed. 2
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 14037-1 ed. 2
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 14037-1
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:30.6.2018
Změny:*Z2 6.17

ČSN EN 14037-2
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.3.2018
Opravy:*1 9.21

ČSN EN 14037-2
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 14037-2
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 14037-3
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 14037-3
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 3: Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 14037-3
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavné panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 14037-4
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 14037-4
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 14037-5
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 14037-5
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061130
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 215-1
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Část 1: Požadavky a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061150
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.1.2005
Opravy:4.95

ČSN EN 215
Termostatické ventily pro otopná tělesa - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:061150
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 215
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061150
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.4.2020
Změny:*A1 9.06

ČSN EN 215
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061150
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 16313
Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem
Třídicí znak:061151
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 16430-1
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky
Třídicí znak:061170
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 16430-2
Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu
Třídicí znak:061170
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 16430-3
Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu
Třídicí znak:061170
Účinnost od:1.7.2015

ČSN 06 1201
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení
Třídicí znak:061201
Účinnost od:1.7.1985
Změny:a 3.86, *Z2 3.02

ČSN EN 13229
Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061205
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:31.7.2021
Opravy:*1 1.04, *2 2.08, *3 2.08, *4 2.08
Změny:*A1 9.03, *A2 2.05, Z1 2.19

ČSN EN 13240
Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061206
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:31.7.2021
Opravy:*1 1.04, *2 2.08, *3 2.08, *4 2.08
Změny:*A2 2.05, Z1 2.19

ČSN EN 1860-1+A1
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061207
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 15250
Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:061208
Účinnost od:1.12.2007

ČSN EN 15821
Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:061209
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 16510-1
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:061211
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 14785
Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:061230
Účinnost od:1.4.2007

ČSN EN 15270
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení
Třídicí znak:061231
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 15270
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Definice, požadavky, zkoušení, značení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061231
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15544
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování
Třídicí znak:061235
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN 15544
Kachlová nebo zděná kamna - Dimenzování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061235
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 1
Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem
Třídicí znak:061311
Účinnost od:1.7.1999
Změny:A1 12.07

ČSN EN 16647
Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech
Třídicí znak:061315
Účinnost od:1.4.2016

ČSN 06 1401
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
Třídicí znak:061401
Účinnost od:1.3.1991
Změny:1 11.92, *2 12.96, *3 12.97

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Třídicí znak:061402
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061402
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061402
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 1266
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin
Třídicí znak:061403
Účinnost od:1.10.2003
Změny:*A1 2.06

ČSN EN 14829
Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW
Třídicí znak:061404
Účinnost od:1.4.2008

ČSN EN 30-1-1+A1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 30-1-1+A2
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.9.2013
Opravy:*1 6.12

ČSN EN 30-1-1+A3
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.9.2013
Platnost bude ukončena:31.12.2024
Změny:*Z1 1.23

ČSN EN 30-1-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 30-1-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 30-1-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.8.2022
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 30-1-2
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 30-1-3 +A1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN 30-1-4
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 30-2-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.5.2016
Opravy:*1 9.16

ČSN EN 30-2-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 26
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Třídicí znak:061411
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 26
Průtokové ohřívače vody s atmosferickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061411
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.1.2016
Změny:*A1 7.01, *A2 11.04, *A3 4.07

ČSN EN 613
Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91
Třídicí znak:061412
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN 613
Konvekční kamna na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061412
Účinnost od:1.1.2002
Platnost ukončena:1.8.2022
Změny:*A1 11.03

ČSN EN 14438
Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností
Třídicí znak:061413
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 89 +A1
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061414
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.1.2016
Změny:*A2 5.01, *A3 5.07, *A4 5.07

ČSN EN 89
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Třídicí znak:061414
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 1458-1
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost
Třídicí znak:061420
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 1458-2
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie
Třídicí znak:061420
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 13203-3
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 13203-3
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 13203-4
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 13203-4
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 13203-5
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 13203-5
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 13203-6
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 13203-6
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.3.2019
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 13203-7
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 449+A1
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)
Třídicí znak:061451
Účinnost od:1.7.2008

ČSN EN 484
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití
Třídicí znak:061452
Účinnost od:1.11.2019
Opravy:*1 8.20

ČSN EN 497 ed. 2
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby o průměru větším než 300 mm
Třídicí znak:061453
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN 521+AC
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů
Třídicí znak:061455
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 521+AC
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061455
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 521
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061455
Účinnost od:1.11.2019
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 509
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu
Třídicí znak:061460
Účinnost od:1.12.2000
Změny:*A1 12.03, *A2 6.05

ČSN EN 1949+A1
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061461
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 1949
Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061461
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14543+A1
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061462
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN 14543
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
Třídicí znak:061462
Účinnost od:1.2.2018
Opravy:*1 8.18

ČSN EN 14543
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061462
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 15033
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě
Třídicí znak:061463
Účinnost od:1.7.2007
Opravy:*1 1.09

ČSN EN 17476
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061464
Účinnost od:1.12.2021
Platnost ukončena:1.9.2022

ČSN 06 1510
Ohřívače (ohříváky) vzduchu na pevná, kapalná a plynná paliva. Technické předpisy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061510
Účinnost od:1.9.1991
Platnost ukončena:1.5.2005
Změny:*Z1 3.02

ČSN EN 12309-1
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 12309-2
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.1.2016
Opravy:1 8.16

ČSN EN 12309-3
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 12309-4
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 12309-5
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 12309-6
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 12309-7
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče
Třídicí znak:061520
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 16905-1
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice
Třídicí znak:061530
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 16905-2
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost
Třídicí znak:061530
Účinnost od:1.8.2020

ČSN EN 16905-3
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky
Třídicí znak:061530
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 16905-4
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody
Třídicí znak:061530
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 16905-5
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení
Třídicí znak:061530
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 88 +A1
Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 88-1 ed. 2
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 50 kPa
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 88-1
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 88-1
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.4.2014
Změny:*Z1 11.11

ČSN EN 88-2 ed. 2
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 88-2
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.7.2008
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:Z1 5.23

ČSN EN 88-3
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 3: Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa, elektronické typy
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 88-1+A1
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa
Třídicí znak:061801
Účinnost od:1.9.2016
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:Z1 5.23

ČSN EN 125 +A1
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061802
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 125+A1
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
Třídicí znak:061802
Účinnost od:1.6.2016
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:Z1 5.23

ČSN EN 125
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
Třídicí znak:061802
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 125
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061802
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 161 ed. 2
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061803
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN 161+A2
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061803
Účinnost od:1.4.2013
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 161+A3
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061803
Účinnost od:1.8.2013
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:*Z1 5.23

ČSN EN 161
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061803
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 161
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061803
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 161
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061803
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 10.11

ČSN EN 257 ed. 2
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061804
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 257
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061804
Účinnost od:1.2.2011
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:*Z1 5.23

ČSN EN 257
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061804
Účinnost od:1.11.1994
Platnost ukončena:1.2.2011
Změny:*A1 1.98

ČSN EN 298 ed. 2
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
Třídicí znak:061805
Účinnost od:1.1.2013
Platnost bude ukončena:30.11.2025
Změny:*Z1 4.23

ČSN EN 298 ed. 3
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
Třídicí znak:061805
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN 298
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061805
Účinnost od:1.10.1995
Platnost ukončena:1.9.2006
Změny:*Z1 4.04

ČSN EN 298
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061805
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:31.5.2015
Změny:*Z1 12.12

ČSN EN 126
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv
Třídicí znak:061806
Účinnost od:1.10.2012

ČSN EN 126
Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061806
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 126
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061806
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 14459
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení
Třídicí znak:061807
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 14459
Řídicí funkce v elektronických systémech hořáků a spotřebičů plynných paliv - Metody pro třídění a hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061807
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.6.2016
Opravy:*1 1.09, *2 3.10

ČSN EN 14459
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061807
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN P ENV 14459
Metoda analýzy rizik a doporučení k používání elektroniky v systémech řízení hořáků a spotřebičů na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061807
Účinnost od:1.11.2003
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 1854 ed. 2
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061808
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 1854
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061808
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.1.2007
Změny:*A1 8.99

ČSN EN 1854
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061808
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.6.2012
Změny:*Z1 12.10

ČSN EN 12067-1
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Pneumatické provedení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061809
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.4.2014
Změny:*A1 10.03, *Z1 11.11

ČSN EN 12067-2 ed. 2
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu
Třídicí znak:061809
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN 12067-2
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení
Třídicí znak:061809
Účinnost od:1.1.2005
Platnost bude ukončena:30.11.2025
Změny:*Z1 4.23

ČSN EN 12078
Nulové regulátory tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061810
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.4.2014
Změny:*Z1 11.11

ČSN EN 1106 ed. 2
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061811
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 1106
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061811
Účinnost od:1.12.2010
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:*Z1 5.23

ČSN EN 1106
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061811
Účinnost od:1.1.2002
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 16304 ed. 2
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061812
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 16304
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Třídicí znak:061812
Účinnost od:1.11.2013
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:*Z1 5.23

ČSN EN 16898
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa
Třídicí znak:061813
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 13611+A2
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.4.2020
Opravy:*1 3.22

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.8.2008
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:1 8.16

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061820
Účinnost od:1.11.2019
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 12864
Nízkotlaké, nepřestavitelné regulátory tlaku, s největším výstupním přetlakem do 200 mbar včetně, s průtokem do 4 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061821
Účinnost od:1.1.2003
Platnost ukončena:1.1.2014
Změny:*A1 4.04, *A2 3.06, *A3 4.10

ČSN EN 16129
Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
Třídicí znak:061821
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 16129
Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061821
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 13786+A1
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061822
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 13786
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061822
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN 13785+A1
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061823
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 13785
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061823
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2009

ČSN EN 16340
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin
Třídicí znak:061824
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 16678 ed. 2
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6 300 kPa
Třídicí znak:061825
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN 16678
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně
Třídicí znak:061825
Účinnost od:1.6.2016
Platnost bude ukončena:30.10.2025
Změny:Z1 5.23

ČSN EN 16830
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty
Třídicí znak:061826
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN 16830
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061826
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.9.2022

ČSN EN 1643 ed. 2
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
Třídicí znak:061830
Účinnost od:1.10.2014
Platnost bude ukončena:30.11.2025
Změny:*Z1 4.23

ČSN EN 1643 ed. 3
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
Třídicí znak:061830
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN 1643
Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061830
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:31.3.2017
Změny:*Z1 9.14

ČSN EN 16436-2
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy
Třídicí znak:061840
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 16436-1+A1
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061840
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 16436-1+A2
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061840
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 16436-1+A3
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody
Třídicí znak:061840
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 203-1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.12.2008

ČSN EN 203-1
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.8.2022
Opravy:*1 10.16

ČSN EN 203-3
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 203-1+A1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 203-2-10
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 203-2-11
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 203-2-1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 203-2-1
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 203-2-2
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 203-2-3
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 203-2-3
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 203-2-4
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN 203-2-6
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 203-2-7
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 203-2-8
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 203-2-9
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 15181+A1
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
Třídicí znak:061905
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 15181
Metody měření spotřeby energie pečicích trub na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061905
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 15181
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061905
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 17082
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW
Třídicí znak:061910
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 525
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061910
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1020
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061911
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 621
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061912
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 778
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061913
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1196
Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061914
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1319
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061915
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 50465 ed. 2
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
Třídicí znak:061930
Účinnost od:1.9.2015
Změny:*A1 5.20

ČSN EN 50465
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061930
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:29.10.2017
Změny:*Z1 8.15

ČSN 06 1950
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy
Třídicí znak:061950
Účinnost od:1.4.1992

ČSN EN 746-2
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
Třídicí znak:065011
Účinnost od:1.5.2011

ČSN EN 746-3
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
Třídicí znak:065011
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 746-3
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:065011
Účinnost od:1.7.2022
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 746-1+A1
Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
Třídicí znak:065011
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN 746-3+A1
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:065011
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 1547+A1
Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení
Třídicí znak:065021
Účinnost od:1.5.2010

Technická pravidla H - 131 96
Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
Třídicí znak:06
Účinnost od:1.6.1996

Technická pravidla H - 132 98
Ohřívání užitkové vody - Zásady pro navrhování
Třídicí znak:06
Účinnost od:1.3.1998

 
 
Reklama