Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13203-6
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
Třídicí znak:061430
Schválena:7.1.2019
Vydána:1.2.2019
Účinnost od:1.3.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5333 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama