Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15250
Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements and test methods
Třídicí znak:061208
Schválena:6.11.2007
Vydána:1.11.2007
Účinnost od:1.12.2007
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15250:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:622 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama