Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1101
Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating radiators for central heating
Třídicí znak:061101
Schválena:26.6.1979
Účinnost od:1.4.1981
Platnost ukončena:1.6.2005
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1194 kB
Změny:*a 11.87, 2 2.92, *3 3.97 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.1987
Věstník:11/1987
Účinnost od:1.12.1987
Počet stran:4
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:170 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:věstníková změna
Vydána:1.2.1992
Věstník:2/1992
Účinnost od:1.4.1992
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:18 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.1997
Věstník:3/1997
Účinnost od:1.4.1997
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:30 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama