Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15821
Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs - Requirements and test methods
Třídicí znak:061209
Schválena:23.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:458 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama