Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16647
Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fireplaces for liquid fuels - Decorative appliances producing a flame using alcohol based or gelatinous fuel - Use in private households
Třídicí znak:061315
Schválena:4.2.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2097 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama