Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 298
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805) z prosince 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2015-05-31.
Třídicí znak:061805
Schválena:26.3.2004
Vydána:1.4.2004
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:31.5.2015
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 298:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:418 kB
Změny:*Z1 12.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2012
Věstník:12/2012
Účinnost od:1.1.2013
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:116 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama