Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14037-3
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Rating method and evaluation of radiant thermal output
Třídicí znak:061130
Schválena:17.5.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:295 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama