Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12864
Nízkotlaké, nepřestavitelné regulátory tlaku, s největším výstupním přetlakem do 200 mbar včetně, s průtokem do 4 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Třídicí znak:061821
Schválena:28.11.2002
Vydána:1.12.2002
Účinnost od:1.1.2003
Platnost ukončena:1.1.2014
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12864:2001, EN 12864/A1:2003, EN 12864/A2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4177 kB
Změny:*A1 4.04, *A2 3.06, *A3 4.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2004
Věstník:4/2004
Účinnost od:1.5.2004
Počet stran:52
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1175 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2006
Věstník:3/2006
Účinnost od:1.4.2006
Počet stran:16
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:275 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A3
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2010
Věstník:4/2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:188 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama