Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 161 ed. 2
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
Poznámka:S účinností od 2014-03-01 se nahrazuje ČSN EN 161 (06 1803) z října 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061803
Schválena:23.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.4.2013
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:254 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama