Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15377-1
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems - Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity
Třídicí znak:060406
Schválena:31.10.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.3.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:58
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5566 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama