Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 0210
Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Calculation of heat losses in building with central heating
Třídicí znak:060210
Schválena:1.6.1993
Vydána:1.5.1994
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.9.2008
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2191 kB
Změny:*1 2.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.1999
Věstník:2/1999
Účinnost od:1.3.1999
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:52 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Porovnání výpočtu RD podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 (25.9.2006)
Porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 (9.1.2006)

 
 
Reklama