Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:06 04 Ústřední vytápění, výpočty a vyhodnocování


bylo nalezeno 81 norem

ČSN EN 15316-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-1
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-2
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-3
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-5
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15316-2-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 15316-2-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-2-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-2-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017
Opravy:*1 6.13

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 15316-3-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-10
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 15316-4-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla k vytápění, kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-1
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15316-4-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-2
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 15316-4-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 15316-4-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15316-4-3
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-3
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 15316-4-4
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-4
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 15316-4-4
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-4
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018
Opravy:*1 11.18

ČSN EN 15316-4-5
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 15316-4-5
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-5
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15316-4-6
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 15316-4-6
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-7
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15316-4-7
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-8
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15316-4-8
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 15316-4-8
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN P CEN/TR 15316-6-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-2
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-3
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-4
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-5
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-6
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-7
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-8
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15316-6-9
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8
Třídicí znak:060401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15378-1
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15378-1
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 15378-3
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 15378-3
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 3: Měření energetické náročnosti - Modul M3-10, M8-10
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15378
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN P CEN/TR 15378-2
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 15378-4
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10
Třídicí znak:060402
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 15377-3
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060403
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 15450
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly
Třídicí znak:060404
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 15450
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování otopných soustav s tepelnými čerpadly
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060404
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách - Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN P CEN/TR 15459-2
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14
Třídicí znak:060405
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 15377-1
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060406
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 15377-2
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 2: Návrh, dimenzování a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060406
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN ISO 11855-1
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 11855-2
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 11855-3
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 11855-4
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 11855-5
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace
Třídicí znak:060407
Účinnost od:1.3.2016

 
 
Reklama