Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:06 14 Topná a varná zařízení na plynná paliva pro domácnost


bylo nalezeno 43 norem

ČSN 06 1401
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
Třídicí znak:061401
Účinnost od:1.3.1991
Změny:1 11.92, *2 12.96, *3 12.97

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Třídicí znak:061402
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061402
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061402
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 1266
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin
Třídicí znak:061403
Účinnost od:1.10.2003
Změny:*A1 2.06

ČSN EN 14829
Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW
Třídicí znak:061404
Účinnost od:1.4.2008

ČSN EN 30-1-1+A1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 30-1-1+A2
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.9.2013
Opravy:*1 6.12

ČSN EN 30-1-1+A3
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN 30-1-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 30-1-2
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 30-1-3 +A1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN 30-1-4
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 30-2-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.5.2016
Opravy:*1 9.16

ČSN EN 30-2-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061410
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 26
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Třídicí znak:061411
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 26
Průtokové ohřívače vody s atmosferickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061411
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.1.2016
Změny:*A1 7.01, *A2 11.04, *A3 4.07

ČSN EN 613
Konvekční kamna na plynná paliva
Třídicí znak:061412
Účinnost od:1.1.2002
Změny:*A1 11.03

ČSN EN 14438
Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností
Třídicí znak:061413
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 89 +A1
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061414
Účinnost od:1.12.2000
Platnost ukončena:1.1.2016
Změny:*A2 5.01, *A3 5.07, *A4 5.07

ČSN EN 89
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Třídicí znak:061414
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 1458-1
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost
Třídicí znak:061420
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 1458-2
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie
Třídicí znak:061420
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13203-3
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 13203-4
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 13203-5
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 13203-6
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
Třídicí znak:061430
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 449+A1
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)
Třídicí znak:061451
Účinnost od:1.7.2008

ČSN EN 484
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití
Třídicí znak:061452
Účinnost od:1.11.2019
Opravy:*1 8.20

ČSN EN 521+AC
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů
Třídicí znak:061455
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 521
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061455
Účinnost od:1.11.2019
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 509
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu
Třídicí znak:061460
Účinnost od:1.12.2000
Změny:*A1 12.03, *A2 6.05

ČSN EN 1949+A1
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech
Třídicí znak:061461
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1949
Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061461
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14543+A1
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061462
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN 14543
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
Třídicí znak:061462
Účinnost od:1.2.2018
Opravy:*1 8.18

ČSN EN 14543
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061462
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 15033
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě
Třídicí znak:061463
Účinnost od:1.7.2007
Opravy:*1 1.09

 
 
Reklama