Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 437+A1
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Test gases - Test pressures - Appliance categories
Třídicí znak:061001
Schválena:21.9.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.10.2019
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:375 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama