Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 437
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Test gases - Test pressures - Appliance categories
Třídicí znak:061001
Schválena:28.1.2004
Vydána:1.2.2004
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.11.2009
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 437:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:345 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama