Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15459-1
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy Performance of Buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 1: Calculation procedures, Module M1-14
Třídicí znak:060405
Schválena:1.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:595 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama