Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-7
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements - Salamanders and rotisseries
Třídicí znak:061901
Schválena:5.9.2007
Vydána:1.10.2007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.11.2014
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 203-2-7:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:185 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama