Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1264-2
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 2: Výpočet tepelného výkonu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output
Třídicí znak:060315
Schválena:28.9.1998
Vydána:1.12.1998
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.7.2009
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1264-2:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:318 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama