Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16905-5
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 5: Calculation of seasonal performances in heating and cooling mode
Třídicí znak:061530
Schválena:24.7.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1793 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama