Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50465 ed. 2
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
Poznámka:S účinností od 2017-10-29 se nahrazuje ČSN EN 50465 (06 1930) z března 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061930
Schválena:15.6.2015
Vydána:1.8.2015
Účinnost od:1.9.2015
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:176
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4748 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama