Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15270
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Definice, požadavky, zkoušení, značení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements, testing, marking
Třídicí znak:061231
Schválena:8.4.2008
Vydána:1.6.2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.8.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:743 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama