Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 777-2
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 2: System E - Safety
Třídicí znak:060216
Schválena:20.10.2009
Vydána:1.11.2009
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020
Počet stran:92
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:806 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama