Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TR 15316-6-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-1: Explanation and justification of EN 15316-1, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídicí znak:060401
Schválena:31.8.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4224 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama