Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1000
Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Local appliances burning solid, liquid and gas fuels. Terms and definitions
Třídicí znak:061000
Schválena:5.3.1993
Vydána:1.1.1994
Účinnost od:1.2.1994
Platnost ukončena:1.6.2015
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:3580 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama