Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-4
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements - Fryers
Třídicí znak:061901
Schválena:6.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 203-2-4:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama